PIERWSZE KROKI

PIERWSZE KROKI W BIURZE MAKLERSKIM PKO BANKU POLSKIEGO

Dziękujemy za wybór Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzięki aktywowaniu dostępu internetowego, rachunkiem inwestycyjnym możesz zarządzać również poprzez:

 

LOGOWANIE DO APLIKACJI INTERNETOWYCH:

SERWIS SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w Punkcie Obsługi Klienta (POK)

 1. Logowanie możliwe jest ze strony www.supermakler.pkobp.pl za pomocą Identyfikatora oraz Hasła, które otrzymałeś w kopercie. Pamiętaj, że dane do logowania musisz aktywować telefonicznie – instrukcję znajdziesz na załączonym do koperty wydruku (nie dotyczy haseł,  które zostały aktywowane bezpośrednio w POK)

  Przy pierwszym logowaniu zmień hasło na własne (min 8 znaków, bez polskich liter i znaków specjalnych). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną w zakładce: „Dokumenty -> Dokument Pit-8c.”

SERWIS SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w placówce niebędącej POK

 1. Logowanie możliwe jest bezpośrednio z iPKO (dzięki usłudze powiązania). Dostęp aktywny od następnego dnia roboczego po otwarciu rachunku.
 2. Logowanie ze strony www.supermakler.pkobp.pl za pomocą Identyfikatora oraz Hasła, które otrzymasz listownie. Pamiętaj, że dane do logowania musisz aktywować telefonicznie, a następnie przy pierwszym logowaniu zamienić hasło na własne (min 8 znaków, bez polskich liter i znaków specjalnych).

  Pamiętaj aby maksymalnie w ciągu 12 dni od otwarcia rachunku wyrazić zgodę na „Trwały nośnik elektroniczny” jeśli chcesz obniżyć koszt prowadzenia rachunku i otrzymywać wybrane dokumenty w formie elektronicznej (plik PDF). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną w zakładce: „Dokumenty -> Dokument Pit-8c.”

APLIKACJA MOBILNA

Aplikację możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store wpisując: „supermakler”. Do logowania wykorzystasz te same dane, które służą do logowania do serwisu supermakler w wersji przeglądarkowej. Po zalogowaniu możesz aktywować logowanie z użyciem odcisku palca.

Pamiętaj, że pierwsze logowanie, musisz wykonać w serwisie Supermakler w wersji przeglądarkowej logując poprzez stronę www.supermakler.pkobp.pl.

ePROMAK PROFESSIONAL:

W pierwszej kolejności należy zainstalować program korzystając z linku na stronie: www.supermakler.pkobp.pl. Uruchomienie aplikacji możliwe jest z ikonki w menu Start lub w serwisie supermakler (zakładka: Rynek).

 

WPŁATY NA RACHUNEK:

Aby zasilić rachunek inwestycyjny wystarczy dokonać przelewu środków lub wpłaty gotówkowej w oddziale PKO Banku Polskiego na indywidualny rachunek do wpłat, którego numer znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczenie usług maklerskich, a także w serwisie supermakler (Ustawienia -> Informacje o rachunku -> Rachunki bankowe do wpłat).

 

ZŁOŻENIE ZLECENIA:

Zlecenia możesz składać w zależności od zakresu zawartej umowy:

 • w serwisie supermakler (w tym aplikacji mobilnej)  i ePromak Professional
 • osobiście
 • telefonicznie w POK - podczas rozmowy określasz warunki zlecenia. W razie wątpliwości, nasi pracownicy wyjaśnią Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego oraz specyfikę poszczególnych giełd.

Podstawowe zlecenie powinno zawierać następujące dane:

 • rodzaj oferty (kupno/sprzedaż)
 • giełdę (domyślnie WWA, czyli GPW w Warszawie lub jedną z giełd zagranicznych, w przypadku  aktywowania dostępu do rynków zagranicznych)
 • walor (nazwa spółki/instrumentu finansowego)
 • ilość
 • limit ceny, po której chcesz kupić/sprzedać albo polecenie wykonania zlecenia bez limitu, np:
  - PKC - po każdej cenie  
  - PCR - po cenie rynkowej (za dowolną najlepszą cenę zgłoszoną przez drugą stronę transakcji w chwili przekazania zlecenia na giełdę)
  - PEG - zlecenia z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń
 • termin ważności zlecenia (domyślnie 1 dzień)

W serwisie supermakler formularz, który umożliwia rejestrację zleceń oraz wykonanie dodatkowych funkcji (m. in. kalkulowanie wartości zleceń, zapisywanie ich do koszyka) umieszczony jest na stałe w dolnej części każdego z pulpitów. Dodatkowe warunki (np.: Limit aktywacji dla zleceń typu STOP) możesz określić po kliknięciu opcji Zaawansowane, a informacje szczegółowe znajdziesz po kliknięciu w ikonę "?".

 

POSIADAJĄC RACHUNEK INWESTYCYJNY MOŻESZ DODATKOWO

a) złożyć wniosek o aktywację w serwisie supermakler lub w POK:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • usługi Odroczonego Terminu Płatności
 • usługi inwestowania w instrumenty pochodne
 • powiązać rachunek inwestycyjny z rachunkiem (ROR) w PKO Banku Polskim, dzięki czemu m.in. możliwe będzie logowanie do serwisu supermakler bezpośrednio z IPKO.

b) zawrzeć w placówce:

 • umowę o udostępnianie materiałów analitycznych - analizy techniczne oraz dziennik (zawierający m.in. omówienie ostatnich informacji ze spółek) wysyłane w formie PDF na adres e-mail.
 • umowę o doradztwo inwestycyjne - Portfele modelowe wysyłane w formie PDF na adres e-mail. Uwaga: Umowę o doradztwo można podpisać tylko w POK po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości.

 

INFORMACJE DODAKTOWE

Przed rozpoczęciem inwestycji zapoznaj się również z działem: Edukacja

 

KONTAKT Z BIUREM MAKLERSKIM

 • Infolinia: 801 304 403, +48 81 535 63 63(opłata zgodna z taryfą operatora).
  Infolinia czynna od pn. do pt. w godz. 8.00-17.00.
 • Pomoc techniczna w zakresie Aplikacji internetowych: 801-169-235, +48 22 521 90 90
  Infolinia czynna od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
 • Lista i dane kontaktowe POK znajdują się na stronie www.bm.pkobp.pl
 • e-mail: supermakler@pkobp.pl

 

Życzymy samych sukcesów w inwestowaniu i jak najlepszych wyników finansowych!