PIERWSZE KROKI

PIERWSZE KROKI W BIURZE MAKLERSKIM PKO BANKU POLSKIEGO

Dziękujemy za wybór Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzięki aktywowaniu dostępu internetowego, rachunkiem inwestycyjnym możesz zarządzać również poprzez:

 

LOGOWANIE DO APLIKACJI INTERNETOWYCH:

SERWIS SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w Punkcie Obsługi Klienta (POK)

 1. Logowanie możliwe jest ze strony www.supermakler.pkobp.pl za pomocą Identyfikatora oraz Hasła, które otrzymałeś w kopercie. Pamiętaj, że dane do logowania musisz aktywować telefonicznie – instrukcję znajdziesz na załączonym do koperty wydruku (nie dotyczy haseł,  które zostały aktywowane bezpośrednio w POK)

  Przy pierwszym logowaniu zmień hasło na własne (min 8 znaków, bez polskich liter i znaków specjalnych). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną w zakładce: „Dokumenty -> Dokument Pit-8c.”

SERWIS SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w placówce niebędącej POK

 1. Logowanie możliwe jest bezpośrednio z iPKO (dzięki usłudze powiązania). Dostęp aktywny w dniu otwarcia rachunku inwestycyjnego.
 2. Logowanie ze strony www.supermakler.pkobp.pl za pomocą Identyfikatora oraz Hasła, które otrzymasz listownie. Pamiętaj, że dane do logowania musisz aktywować telefonicznie, a następnie przy pierwszym logowaniu zamienić hasło na własne (min 8 znaków, bez polskich liter i znaków specjalnych).

  Pamiętaj aby maksymalnie w ciągu 12 dni od otwarcia rachunku wyrazić zgodę na „Trwały nośnik elektroniczny” jeśli chcesz obniżyć koszt prowadzenia rachunku i otrzymywać wybrane dokumenty w formie elektronicznej (plik PDF). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną w zakładce: „Dokumenty -> Dokument Pit-8c.”

APLIKACJA MOBILNA

Aplikację możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store wpisując: „supermakler”. Do logowania wykorzystasz te same dane, które służą do logowania do serwisu supermakler w wersji przeglądarkowej. Po zalogowaniu możesz aktywować logowanie z użyciem odcisku palca.

Pamiętaj, że pierwsze logowanie, musisz wykonać w serwisie Supermakler w wersji przeglądarkowej logując poprzez stronę www.supermakler.pkobp.pl.

ePROMAK PROFESSIONAL:

W pierwszej kolejności należy zainstalować program korzystając z linku na stronie: www.supermakler.pkobp.pl. Uruchomienie aplikacji możliwe jest z ikonki w menu Start lub w serwisie supermakler (zakładka: Rynek).

 

WPŁATY NA RACHUNEK:

Aby zasilić rachunek inwestycyjny wystarczy dokonać przelewu środków lub wpłaty gotówkowej w oddziale PKO Banku Polskiego na indywidualny rachunek do wpłat, którego numer znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczenie usług maklerskich, a także w serwisie supermakler (Ustawienia -> Informacje o rachunku -> Rachunki bankowe do wpłat).

 

WYPŁATY

Aby wypłacić pieniądze z rachunku inwestycyjnego skorzystaj z przycisku „Wykonaj przelew” w oknie Środki finansowe. Przelew możesz wykonać tylko na konto osobiste powiązane z rachunkiem inwestycyjnym lub dowolne konto zdefiniowane jako dodatkowy rachunek do przelewów.
Wypłacie podlegają pieniądze znajdujące się w polu "Gotówka". Jeżeli środki dostępne są w polu "Należności wolne", należy odczekać na ich rozliczenie (w przypadku uzyskania neleżności ze sprzedaży akcji, ich rozliczenie trwa dwa dni robocze od dnia realizacji sprzedaży).

 

ZŁOŻENIE ZLECENIA:

Zlecenia możesz składać w zależności od zakresu zawartej umowy:

 • w serwisie supermakler (w tym aplikacji mobilnej)  i ePromak Professional
 • osobiście
 • telefonicznie w POK - podczas rozmowy określasz warunki zlecenia. W razie wątpliwości, nasi pracownicy wyjaśnią Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego oraz specyfikę poszczególnych giełd.

Podstawowe zlecenie powinno zawierać następujące dane:

 • rodzaj oferty (kupno/sprzedaż)
 • giełdę (domyślnie WWA, czyli GPW w Warszawie lub jedną z giełd zagranicznych, w przypadku  aktywowania dostępu do rynków zagranicznych)
 • walor (nazwa spółki/instrumentu finansowego)
 • ilość
 • limit ceny, po której chcesz kupić/sprzedać albo polecenie wykonania zlecenia bez limitu, np:
  - PKC* - po każdej cenie  
  - PCR* - po cenie rynkowej (za dowolną najlepszą cenę zgłoszoną przez drugą stronę transakcji w chwili przekazania zlecenia na giełdę)
  - PEG* - zlecenia z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń
  * UWAGA! Składanie zleceń bez określonego własnego limitu ceny (zlecenia z limitem PKC, PCR, PEG) może skutkować powstaniem debetu na rachunku inwestycyjnym, w szczególności w sytuacji dużych zmian kursu powstających na otwarciu sesji lub po odwieszeniu notowań dla danej spółki.
 • termin ważności zlecenia (domyślnie 1 dzień)

W serwisie supermakler formularz, który umożliwia rejestrację zleceń oraz wykonanie dodatkowych funkcji (m. in. kalkulowanie wartości zleceń, zapisywanie ich do koszyka) umieszczony jest na stałe w dolnej części każdego z pulpitów. Dodatkowe warunki (np.: Limit aktywacji dla zleceń typu STOP) możesz określić po kliknięciu opcji Zaawansowane, a informacje szczegółowe znajdziesz po kliknięciu w ikonę "?".

 

POSIADAJĄC RACHUNEK INWESTYCYJNY MOŻESZ DODATKOWO

a) złożyć wniosek o aktywację w serwisie supermakler lub w POK:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • usługi Odroczonego Terminu Płatności
 • usługi inwestowania w instrumenty pochodne
 • powiązać rachunek inwestycyjny z rachunkiem (ROR) w PKO Banku Polskim, dzięki czemu m.in. możliwe będzie logowanie do serwisu supermakler bezpośrednio z IPKO.

b) zawrzeć w placówce:

 • umowę o udostępnianie materiałów analitycznych - analizy techniczne oraz dziennik (zawierający m.in. omówienie ostatnich informacji ze spółek) wysyłane w formie PDF na adres e-mail.
 • umowę o doradztwo inwestycyjne - Portfele modelowe wysyłane w formie PDF na adres e-mail. Uwaga: Umowę o doradztwo można podpisać tylko w POK po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości.

 

INFORMACJE DODAKTOWE

Przed rozpoczęciem inwestycji zapoznaj się również z działem: Edukacja

 

KONTAKT Z BIUREM MAKLERSKIM

 • Wirtualny POK: 801 169 235, +48 22 521 90 90 (opłata zgodna z taryfą operatora) czynny od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
  Wybierz odpowiednią tematykę rozmowy:
  1 - for English
  2 - pomoc techniczna w zakresie Aplikacji internetowych
  3 - zlecenia i dyspozycje
  4 - rynki zagraniczne
  5 - informacja o ofercie i produktach
 • Infolinia: 801 304 403, +48 81 535 63 63 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  Infolinia czynna od pn. do pt. w godz. 8.00-17.00
 • Lista i dane kontaktowe stacjonarnych placówek POK (Punkt Obsługi Klietna Biura Maklerskiego) i PUM (Punkt Usług Maklerskich zlokalizowany w Oddziałach PKO Banku Polskiego) znajdują się na tutaj
 • e-mail: supermakler@pkobp.pl

Życzymy samych sukcesów w inwestowaniu i jak najlepszych wyników finansowych!