PIERWSZE KROKI

PIERWSZE KROKI W BIURZE MAKLERSKIM PKO BANKU POLSKIEGO

Dziękujemy za wybór Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzięki aktywowaniu dostępu internetowego, rachunkiem inwestycyjnym możesz zarządzać również poprzez serwis PKO supermakler w wersji przeglądarkowej i aplikacji mobilnej

LOGOWANIE DO APLIKACJI INTERNETOWYCH

SERWIS PKO SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w Punkcie Obsługi Klienta (POK)

 1. Logowanie możliwe jest ze strony pkosupermakler.pl za pomocą pomocą loginu oraz hasła, które otrzymałeś elektronicznie (login – poprzez e-mail oraz hasło poprzez SMS).

  Przy pierwszym logowaniu zmień hasło na własne (min 8 znaków, bez polskich liter i znaków specjalnych, zawierające przynajmniej jedną cyfrę). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, w zakładce Dokumenty.

SERWIS PKO SUPERMAKLER W WERSJI PRZEGLĄDARKOWEJ - dotyczy klientów otwierających rachunek w placówce niebędącej POK

 1. Logowanie możliwe jest bezpośrednio z iPKO (dzięki usłudze powiązania), lub
 2. Logowanie ze strony pkosupermakler.pl za pomocą pomocą loginu oraz hasła, które otrzymałeś elektronicznie (login – poprzez e-mail oraz hasło poprzez SMS).

  Pamiętaj aby maksymalnie w ciągu 12 dni od otwarcia rachunku wyrazić zgodę na „Trwały nośnik elektroniczny” jeśli chcesz obniżyć koszt prowadzenia rachunku i otrzymywać wybrane dokumenty w formie elektronicznej (plik PDF). Dodatkowo wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć dostępną po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, w zakładce Dokumenty.

APLIKACJA MOBILNA

Aplikację możesz pobrać ze sklepu Google Play lub App Store wpisując: „PKO supermakler”. Aby aktywować aplikację mobilną, zaloguj się do niej wykorzystując dane logowania z wersji przeglądarkowej PKO supermakler. Nadaj PIN oraz wpisz kod aktywacyjny, który otrzymasz w wiadomości SMS

Pamiętaj, że pierwsze logowanie, musisz wykonać w serwisie PKO supermakler w wersji przeglądarkowej logując poprzez stronę pkosupermakler.pl

 

WPŁATY NA RACHUNEK:

Aby wpłacić pieniądze na rachunek inwestycyjny wystarczy przelać środki lub wpłacić gotówkę w oddziale PKO Banku Polskiego na indywidualny rachunek do wpłat, którego numer znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczenie usług maklerskich, a także w serwisie PKO supermakler (po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, wybierz z menu Informacje o rachunku > Rachunki bankowe).

W przypadku posiadania rachunku połączonego z kontem osobistym, przelew możesz zrobić również korzystając z gotowej formatki w iPKO. Wystarczy wejść w sekcję Moje Produkty – Inwestowanie – Biuro Maklerskie i przy wybranym rachunku wybrać opcję „Wpłać pieniądze na rachunek”

WYPŁATY

Aby wypłacić pieniądze z rachunku inwestycyjnego, kliknij na górze ekranu w Mój portfel, a następnie na przycisk "Przelew". Przelew możesz wykonać tylko na konto osobiste powiązane z rachunkiem inwestycyjnym lub dowolne konto zdefiniowane jako dodatkowy rachunek do przelewów.
Wypłacie podlegają pieniądze znajdujące się w polu "Dostępne". Jeżeli środki widoczne są w polu "Należności", należy odczekać na ich rozliczenie (w przypadku uzyskania należności ze sprzedaży akcji, ich rozliczenie trwa dwa dni robocze od dnia realizacji sprzedaży).

 

ZŁOŻENIE ZLECENIA:

Zlecenia możesz składać w zależności od zakresu zawartej umowy:

 • w serwisie PKO supermakler (w tym aplikacji mobilnej)
 • telefonicznie i osobiście w POK - podczas rozmowy określasz warunki zlecenia. W razie wątpliwości, nasi pracownicy wyjaśnią Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego
 • osobiście w PUM (pod warunkiem powiązania/połączenia rachunku inwestycyjnego z kontem osobistym)

Podstawowe zlecenie powinno zawierać następujące dane:

 • walor (nazwa spółki/instrumentu finansowego)
 • rodzaj oferty (kupno/sprzedaż)
 • ilość
 • limit ceny, po której chcesz kupić/sprzedać albo polecenie wykonania zlecenia bez limitu, np:
      - PKC* - po każdej cenie  
      - PCR* - po cenie rynkowej (za dowolną najlepszą cenę zgłoszoną przez drugą stronę transakcji w chwili przekazania zlecenia na giełdę)
      - PEG* - zlecenia z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń
  * UWAGA! Składanie zleceń bez określonego własnego limitu ceny (zlecenia z limitem PKC, PCR, PEG) może skutkować powstaniem debetu na rachunku inwestycyjnym, w szczególności w sytuacji dużych zmian kursu powstających na otwarciu sesji lub po odwieszeniu notowań dla danej spółki.
 • termin ważności zlecenia

  POD (parametr podtrzymania zlecenia) - przypominamy, że zgodnie z przepisami każde zlecenie, które powoduje przekroczenia jednego z parametrów: widełek statycznych i/lub maksymalnej wartości i/lub maksymalnego wolumenu zlecenia aby nie zostało odrzucone musi mieć zaznaczony parametr POD.
  Możliwe jest ustawienie domyślne zaznaczonego/odznaczonego tego parametru dla nowego zlecenia w sekcji Ustawienia – Personalizacja.

 

POSIADAJĄC RACHUNEK INWESTYCYJNY MOŻESZ DODATKOWO

a) złożyć wniosek o aktywację w serwisie PKO supermakler lub w POK:

 • dostępu do rynków zagranicznych
 • usługi Odroczonego Terminu Płatności
 • usługi inwestowania w instrumenty pochodne
 • powiązać rachunek inwestycyjny z rachunkiem (ROR) w PKO Banku Polskim, dzięki czemu m.in. możliwe będzie logowanie do serwisu PKO supermakler bezpośrednio z iPKO.

b) zawrzeć w placówce:

 • umowę o udostępnianie materiałów analitycznych - analizy techniczne oraz dziennik (zawierający m.in. omówienie ostatnich informacji ze spółek) wysyłane w formie PDF na adres e-mail.
 • umowę o doradztwo inwestycyjne - Portfele modelowe wysyłane w formie PDF na adres e-mail. Uwaga: Umowę o doradztwo można podpisać tylko w POK po przeprowadzeniu oceny odpowiedniości.

 

INFORMACJE DODAKTOWE

Opis wszystkich funkcjonalności serwisu PKO supermakler: Sprawdź

Przed rozpoczęciem inwestycji zapoznaj się również z działem: Edukacja oraz z zasadami bezpiecznego korzystania z serwisu PKO supermakler

 

KONTAKT Z BIUREM MAKLERSKIM

 • Wirtualny POK: 801 169 235, +48 22 521 90 90 (opłata zgodna z taryfą operatora) czynny od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
  Wybierz odpowiednią tematykę rozmowy:
  1 - for English
  2 - pomoc techniczna w zakresie Aplikacji internetowych
  3 - zlecenia i dyspozycje
  4 - rynki zagraniczne
  5 - informacja o ofercie i produktach
 • Infolinia: 801 304 403, +48 81 535 63 63 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  Infolinia czynna od pn. do pt. w godz. 8.00-17.00
 • Lista i dane kontaktowe stacjonarnych placówek POK (Punkt Obsługi Klietna Biura Maklerskiego) i PUM (Punkt Usług Maklerskich zlokalizowany w Oddziałach PKO Banku Polskiego) znajdują się na tutaj
 • e-mail: pkosupermakler@pkobp.pl

Życzymy samych sukcesów w inwestowaniu i jak najlepszych wyników finansowych!