Inwestowanie na GPW i rynkach zagranicznych

Dlaczego warto?

Przed rozpoczęciem inwestycji na GPW należy założyć rachunek inwestycyjny, na którym gromadzone będą środki finansowe oraz Instrumenty finansowe.

POSIADANIE RACHUNKU INWESTYCYJNEGO W BIURZE MAKLERSKIM PKO BANKU POLSKIEGO UMOŻLIWIA:

BM PKO BANKU POLSKIEGO TO MARKA, KTÓREJ MOŻESZ ZAUFAĆ

OFERTA SPECJALNA

Załóż rachunek inwestycyjny i skorzystaj:

0 zł za e-wydanie Gazety PARKIET na 3 miesiące*

*Oferta specjalna dotyczy osób fizycznych które otworzą rachunek inwestycyjny (nie związany z działalnością gospodarczą) wraz z dostępem do Aplikacji internetowych oraz wyślą w ciągu 12 dni kalendarzowych e-mail na adres: supermakler@pkobp.pl o treści PARKIET z podaniem numeru rachunku inwestycyjnego. Szczegóły dotyczące zasad dystrybucji znajdują się w komunikacie 14 pkt. 15. Oferta obowiązuje od 25 marca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania dostępnych licencji o czym Biuro Maklerski poinformuje na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl.

Informacja o ryzyku inwestycyjnym:

Pamiętaj o ryzyku. Inwestowanie w instrumenty finansowe łączy się z ryzykiem. Zapoznaj się z charakterystyką instrumentów finansowych i związanym z nimi ryzykiem inwestycyjnym, opisanymi w załączniku nr 7 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.

Rachunek dla ucznia i studenta

 • Biuro Maklerski PKO Banku Polskiego udostępnił usługę w ramach rachunku inwestycyjnego skierowaną do młodych inwestorów zaczynających swoją przygodę z inwestowaniem na giełdzie.

  Jeżeli jesteś osobą pełnoletnią, posiadasz ważną legitymację szkolną lub studencką i nie ukończyłeś 25-tego roku życia możesz otworzyć rachunek inwestycyjny oraz skorzystać ze specjalnych opłat za prowadzenie rachunku i prowizji od zleceń kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych notowanych na GPW składanych za pośrednictwem systemu internetowego (w tym serwisu mobilnego):

  • bezpłatne prowadzenie rachunku inwestycyjnego za każdy rok do roku ukończenia 25-tego roku życia (włącznie),
  • kontrakty na indeksy: 5,00 zł za kontrakt,
  • kontrakty walutowe: 0,50 zł za kontrakt,
  • kontrakty na akcje: 1,50 zł za kontrakt,
  • instrumenty finansowe, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej: 0,25% nie mniej niż 5,00 zł,
  • obligacje: 0,15% nie mniej niż 5,00 zł.

  Ponadto w ofercie skierowanej dla uczniów i studentów poniżej 25-tego roku życia zachowane zostają wszystkie funkcjonalności podstawowego rachunku inwestycyjnego, również w zakresie możliwości aktywowania dodatkowych usług. Zapoznaj się z pełną ofertą Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Jak założyć?

 • Odwiedź jeden z naszych Punktów Obsługi Klienta lub oddziałów PKO Banku Polskiego. W zakładce PLACÓWKI znajdziesz wyszukiwarkę, która umożliwi szybkie odnalezienie najdogodniejszej lokalizacji,
 • Do otwarcia rachunku jako osoba fizyczna będziesz potrzebował dowód osobisty lub paszport a także nazwę i adres Urzędu Skarbowego, w którym dokonujesz rozliczeń podatkowych,
 • Jeżeli jesteś Klientem PKO Banku Polskiego możesz powiązać swój rachunek inwestycyjny z rachunkiem bankowym i korzystać z usług maklerskich za pośrednictwem serwisów iPKO lub Inteligo.

Pamiętaj, że:

 • Twój rachunek inwestycyjny może być prowadzony również jako rachunek wspólny. Współwłaścicielem rachunku może być wyłącznie małżonek, z którym pozostajesz w ustawowej wspólnocie majątkowej. Do otwarcia takiego rachunku wymagana jest Wasza wspólna wizyta w jednej z naszych placówek.
 • Do rachunku inwestycyjnego możesz ustanowić pełnomocników. Pełnomocnictwo wymaga formy pisemnej. Udzielając pełnomocnictwa określasz m.in. rodzaj i zakres umocowania (bez ograniczeń lub szczególne).

Aby skorzystać z oferty rachunku dla uczniów i studentów należy:

 • być pełnoletnią osobą fizyczną, która nie ukończyła 25-tego roku życia i posiadać ważną legitymację szkolną lub studencką,
 • od 3 stycznia 2018 r., zawrzeć w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK) umowę o prowadzenie rachunku inwestycyjnego wraz z aktywowaniem usługi w zakresie dostępu do rachunku inwestycyjnego za pośrednictwem systemu internetowego w tym serwisu mobilnego,
 • podpisać oświadczenie ucznia lub studenta,
 • wyrazić zgodę na przekazywanie informacji wymaganych przepisami prawa w formie elektronicznej (Trwały nośnik elektroniczny).

Oferta skierowana jest do osób, które do dnia zawarcia Umowy o świadczenie usług maklerskich przez Biuro Maklerski PKO Banku Polskiego nie ukończyły 25-tego roku życia.

Uwaga: Otwarcie rachunku dla ucznia i studenta nie jest możliwe w Punktach Usług Maklerskich (PUM) zlokalizowanych w oddziałach PKO Banku Polskiego.