Doradztwo inwestycyjne

Dlaczego warto

Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to pięć Portfeli modelowych dopasowanych do różnych Profili inwestycyjnych oraz zróżnicowanych ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w ich skład. Mogą to być zarówno obligacje, akcje z rynku polskiego jak i ETF-y z giełd zagranicznych. To Ty decydujesz, którą z dostępnych dla Twojego Profilu inwestycyjnego strategii zarządzania Portfelem modelowym chcesz naśladować na swoim rachunku.

Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to również:

 • Oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji oraz wielogodzinne analizy danych finansowych, raportów bieżących ze wszystkich spółek notowanych na GPW. Nasi Doradcy inwestycyjni wyselekcjonują dla Ciebie najciekawsze propozycje
 • Pełna kontrola nad rachunkiem inwestycyjnym dzięki samodzielnej realizacji rekomendowanych zmian w Portfelach modelowych
 • Wygodne inwestowanie dzięki powiadomieniom mailowym zawierającym aktualizację Portfeli modelowych z dokładnymi wskazaniami zmian
 • Edukacja poprzez samodzielne prowadzenie inwestycji odwzorowując rekomendacje ekspertów, które dodatkowo zawierają uzasadnienie podejmowanych działań
 • Przejrzysta i czytelna informacja o efektywności inwestycji dzięki wyliczeniom aktualnych stóp zwrotu
 • Aktualne informacje o bieżącej sytuacji rynkowej dzięki cyklicznym biuletynom podsumowującym najważniejsze wydarzenia na rynku kapitałowym
 • Szansa na uniknięcie typowych błędów inwestycyjnych poprzez dyscyplinę prowadzenia inwestycji zgodnie ze strategią inwestycyjną przyjętą w odpowiednim Portfelu modelowym
 • Inwestowanie a nie spekulowanie – rekomendacje Doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za Portfel modelowy oparte są między innymi na wynikach prac analitycznych jednego z największych i najlepszych w Polsce zespołu analityków – Biura Analiz Rynkowych BM PKO Banku Polskiego

Informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich

 

Portfele modelowe

Zdecyduj czy chcesz inwestować bezpiecznie w obligacje, czy wolisz zwiększyć poziom ryzyka, ale i potencjalnych zysków, angażując część kapitału w akcje. Dla tych, którzy oczekują największych zysków przy akceptacji bardzo wysokiego ryzyka, przygotowaliśmy również Portfele modelowe oparte w 100% na inwestycjach w akcje lub ETF-y odzwierciedlające zachowanie indeksów światowych. Dla inwestorów poszukujących dodatkowo szansy na otrzymywanie dochodów w trakcie trwania inwestycji przygotowaliśmy także Portfel modelowy oparty na obligacjach i spółkach dywidendowych.

Sprawdź relację zysku do ryzyka poszczególnych Portfeli modelowych:

Sprawdź szczegóły każdego z Portfeli modelowych:

Obligacyjny Plus

Skład portfela: w całości opiera się na obligacjach

Poziom ryzyka: niski

Okres inwestycji: minimum dwa lata

Benchmark: stopa WIBID1Y – wysokość oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym.

Zobacz więcej

 

 

Zrównoważony

Skład portfela: 70% z obligacji i 30% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum trzy lata.

Benchmark: 70% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 30% WIGdiv  – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Dochodowy

Skład portfela: 50% się z obligacji i 50% z akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, SWIG80, a także pozostałych akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum cztery lata

Benchmark: 50% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 50% jest WIGdiv – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Globalny

Skład portfela: w całości opiera się na ETF-ach notowanych na giełdach w Europie, odzwierciedlających zachowanie światowych indeksów akcyjnych.

Poziom ryzyka wysoki

Planowany okres inwestycji: minimum pięć lat.

Benchmark: indeks MSCI ACWI Index – indeks obejmujący ceny wybranych akcji z rynków rozwiniętych i rozwijających się.

Zobacz więcej

 

 

Agresywny

Skład portfela: 100% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 a także akcji wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: bardzo wysoki

Planowany okres inwestycji:  minimum pięć lat.

Benchmark: 50% WIG20 – indeks 20 największych spółek GPW oraz  50%  mWIG40 – indeksu 40 średnich spółek notowanych na GPW .


Zobacz więcej

 

Wyniki i informacje praktyczne

 • WYNIKI PORTFELI MODELOWYCH NA DZIEŃ: 4.10.2019 r. STOPA ZWROTU:
  od początku portfeli (3.07.2017 r.)
    

  Wyniki historyczne od 3.07.2017 r. do 4.10.2019 r. Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowame wyniki nie uwzględniają prowizji maklerskich, podatków i innych opłat, które obniżają rentowność inwestycji. Źródłem danych użytych do sporządzenia wykresów są obliczenia własne Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na podstawie danych z Bloomberga oraz GPW.

   Pierwszy Portfel modelowy

  Pierwszy Portfel modelowy otrzymasz od pracownika POK BM PKO Banku Polskiego od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Ma on jedynie charakter informacyjny, więc z pierwszymi zleceniami poczekaj do pierwszej aktualizacji, którą otrzymasz drogą elektroniczną na swój adres e-mail.

  Aktualizacje

  Każdy Portfel modelowy będzie aktualizowany przynajmniej raz na trzy miesiące. W praktyce aktualizacje mogą być częstsze i każda z nich będzie zawierała dokładne informacje o instrumentach finansowych wchodzących w jego skład wraz z podaniem procentowego udziału.

  W przypadku, gdy aktualizacje będą zawierały rekomendacje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do Portfela modelowego, będą one zawsze zawierały uzasadnienie.

  Wybrane Portfele modelowe

  Możesz wybierać jeden lub kilka Portfeli modelowych spośród tych, które są przypisane do Twojego Profilu ryzyka. W każdej chwili wybrane Portfele modelowe możesz zmienić na inne, ale tylko zgodne z Twoim Profilem ryzyka.

  Zlecenia i transakcje na rachunku inwestycyjnym

  Za każdym razem, gdy otrzymasz aktualizację Portfela modelowego powinieneś do końca dnia odzwierciedlić na swoim rachunku inwestycyjnym rekomendacje w nim zawarte. Zlecenie możesz złożyć w dowolnym momencie, ale stopy zwrotu będą wyliczane na podstawie cen zamknięcia z dnia aktualizacji.

  Stopy zwrotu

  Każda aktualizacja Portfela modelowego zawiera aktualne wyliczenia stóp zwrotu z różnych okresów. Dowiesz się o efektywności inwestycji zarówno w horyzoncie jednego, trzech jak i dwunastu miesięcy. Dodatkowo zawsze będziesz mógł sprawdzić efektywność Portfela modelowego od ostatniej aktualizacji oraz od momentu utworzenia.

  Analizy i komentarze

  W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz otrzymywać również cykliczne biuletyny podsumowujące najważniejsze wydarzenia, które mają wpływ na wynik Portfeli modelowych, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco z sytuacją rynkową.

  Opłaty i okres współpracy

  Obecnie świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest bezpłatne. Jeśli w przyszłości wprowadzone zostaną opłaty będziesz o tym powiadomiony i będziesz mógł wtedy ocenić, czy warto nadal korzystać z usługi.

  Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zawierana jest na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę, aby nie otrzymywać od nas kolejnych aktualizacji Portfeli modelowych.

 • Pliki do pobrania

Pamiętaj, że aby korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego musisz posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego. Dodatkowo zalecamy, aby kwota minimalna przeznaczona na inwestycje w ramach jednego Portfela modelowego wynosiła minimum 100 tys. PLN (dla Portfela Globalnego 100 tys. EUR).

W celu otrzymywania  Portfeli modelowych odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego i wypełnij ankietę badającą Twój Profil ryzyka. Dzięki temu zaoferujemy Ci tylko te Portfele modelowe, które uwzględniają Twoje doświadczenie, akceptowany poziom ryzyka, czy też indywidualną sytuację finansową.

Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz mógł rozpocząć inwestycje odzwierciedlając na swoim rachunku inwestycyjnym przyjętą strategię inwestycyjną w wybranym Portfelu modelowym.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy zmieni się Twoja sytuacja materialna, doświadczenie lub stosunek do ryzyka, możesz ponownie wypełnić ankietę odpowiedniości i zmienić Portfele modelowe na te, które są zgodne z nowym Profilem ryzyka.

Wyszukaj placówkę

Możesz też wybrać się do najbliższego oddziału PKO Banku Polskiego