Doradztwo inwestycyjne

Dlaczego warto i jak zacząć

Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to Portfele modelowe: pięć Portfeli giełdowych oraz sześć Portfeli funduszowych dopasowanych do różnych Profili inwestycyjnych oraz zróżnicowanych ze względu na instrumenty finansowe wchodzące w ich skład. W przypadku portfeli giełdowych mogą to być zarówno obligacje, akcje z rynku polskiego jak i ETF-y z giełd zagranicznych. W skład portfeli funduszowych wchodzą jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych otwartych, zarówno polskich jak i zagranicznych. To Ty decydujesz, którą z dostępnych dla Twojego Profilu inwestycyjnego strategii zarządzania Portfelem modelowym chcesz naśladować na swoim rachunku.

Doradztwo inwestycyjne w BM PKO Banku Polskiego to również:

 • Oszczędność czasu potrzebnego na poszukiwanie informacji oraz wielogodzinne analizy danych finansowych, raportów bieżących ze wszystkich spółek notowanych na GPW oraz poszczególnych funduszy inwestycyjnych. Nasi Doradcy inwestycyjni wyselekcjonują dla Ciebie najciekawsze propozycje
 • Pełna kontrola nad rachunkiem inwestycyjnym dzięki samodzielnej realizacji rekomendowanych zmian w Portfelach
 • Wygodne inwestowanie dzięki powiadomieniom mailowym zawierającym aktualizację Portfeli giełdowych i funduszowych z dokładnymi wskazaniami zmian
 • Edukacja poprzez samodzielne prowadzenie inwestycji odwzorowując rekomendacje ekspertów, które dodatkowo zawierają uzasadnienie podejmowanych działań
 • Przejrzysta i czytelna informacja o efektywności inwestycji dzięki wyliczeniom aktualnych stóp zwrotu
 • Aktualne informacje o bieżącej sytuacji rynkowej dzięki cyklicznym biuletynom podsumowującym najważniejsze wydarzenia na rynku kapitałowym - dotyczy Portfeli giełdowych
 • Szansa na uniknięcie typowych błędów inwestycyjnych poprzez dyscyplinę prowadzenia inwestycji zgodnie ze strategią inwestycyjną przyjętą w odpowiednim Portfelu giełdowym oraz Portfelu funduszowym
 • Inwestowanie a nie spekulowanie – rekomendacje Doradcy inwestycyjnego odpowiedzialnego za Portfel giełdowy oraz Portfel funduszowy oparte są między innymi na wynikach prac analitycznych jednego z największych i najlepszych w Polsce zespołu analityków – Biura Analiz Rynkowych BM PKO Banku Polskiego

Informacje na temat ryzyk związanych z inwestowaniem w poszczególne instrumenty finansowe znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MIFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich

 

JAK ZACZĄĆ

Pamiętaj, że aby korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego musisz posiadać rachunek inwestycyjny w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego. Dodatkowo zalecamy, aby kwota minimalna przeznaczona na inwestycje w ramach jednego Portfela modelowego wynosiła od 100 tys. PLN (dla giełdowego Portfela Globalnego - 100 tys. EUR, dla funduszowego Portfela Obligacyjnego i Aktywnego - 10 tys. PLN).

W celu otrzymywania  Portfeli modelowych odwiedź najbliższy Punkt Obsługi Klienta BM PKO Banku Polskiego i wypełnij ankietę badającą Twój Profil ryzyka. Dzięki temu zaoferujemy Ci tylko te Portfele modelowe, które uwzględniają Twoje doświadczenie, akceptowany poziom ryzyka, czy też indywidualną sytuację finansową.

Po zawarciu Umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz mógł rozpocząć inwestycje odzwierciedlając na swoim rachunku inwestycyjnym przyjętą strategię inwestycyjną w wybranym Portfelu modelowym.

Pamiętaj, że za każdym razem, gdy zmieni się Twoja sytuacja materialna, doświadczenie lub stosunek do ryzyka, możesz ponownie wypełnić ankietę odpowiedniości i zmienić Portfele na te, które są zgodne z nowym Profilem ryzyka.

Portfele giełdowe

Zdecyduj czy chcesz inwestować bezpiecznie w obligacje, czy wolisz zwiększyć poziom ryzyka, ale i potencjalnych zysków, angażując część kapitału w akcje. Dla tych, którzy oczekują największych zysków przy akceptacji bardzo wysokiego ryzyka, przygotowaliśmy również Portfele giełdowe oparte w 100% na inwestycjach w akcje lub ETF-y odzwierciedlające zachowanie indeksów światowych. Dla inwestorów poszukujących dodatkowo szansy na otrzymywanie dochodów w trakcie trwania inwestycji przygotowaliśmy także Portfel giełdowy oparty na obligacjach i spółkach dywidendowych.

Sprawdź relację zysku do ryzyka poszczególnych Portfeli giełdowych:

Sprawdź szczegóły każdego z Portfeli giełdowych:

Obligacyjny Plus

Skład portfela: w całości opiera się na obligacjach

Poziom ryzyka: niski

Okres inwestycji: minimum dwa lata

Benchmark: stopa WIBID1Y – wysokość oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym.

Zobacz więcej

 

 

Zrównoważony

Skład portfela: 70% z obligacji i 30% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum trzy lata.

Benchmark: 70% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 30% WIGdiv  – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Dochodowy

Skład portfela: 50% się z obligacji i 50% z akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, SWIG80, a także pozostałych akcji dywidendowych wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: średni

Planowany okres inwestycji: minimum cztery lata

Benchmark: 50% stopa WIBID1Y – wysokości oprocentowania lokat jednorocznych na rynku międzybankowym, 50% jest WIGdiv – indeks spółek dywidendowych notowanych na GPW.

Zobacz więcej

 

 

Globalny

Skład portfela: w całości opiera się na ETF-ach notowanych na giełdach w Europie, odzwierciedlających zachowanie światowych indeksów akcyjnych.

Poziom ryzyka wysoki

Planowany okres inwestycji: minimum pięć lat.

Benchmark: indeks MSCI ACWI Index – indeks obejmujący ceny wybranych akcji z rynków rozwiniętych i rozwijających się.

Zobacz więcej

 

 

Agresywny

Skład portfela: 100% z akcji wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40, sWIG80 a także akcji wchodzących w skład indeksu WIG ze średnim dziennym obrotem za ostatnie 20 sesji przekraczającym 100 000 zł.

Poziom ryzyka: bardzo wysoki

Planowany okres inwestycji:  minimum pięć lat.

Benchmark: 50% WIG20 – indeks 20 największych spółek GPW oraz  50%  mWIG40 – indeksu 40 średnich spółek notowanych na GPW .


Zobacz więcej

 

Portfele funduszowe

 • Sprawdź szczegóły

  Zdecyduj czy chcesz inwestować bezpiecznie w fundusze obligacyjne, czy wolisz zwiększyć poziom ryzyka, ale i potencjalnych zysków, angażując część kapitału w fundusze akcyjne. Dla tych, którzy oczekują największych zysków przy akceptacji bardzo wysokiego ryzyka, przygotowaliśmy również Portfel funduszowy oparty o inwestycje w fundusze akcyjne i alternatywne. Dla inwestorów poszukujących dodatkowo szansy na inwestycje zagraniczne przygotowaliśmy także Portfel funduszowy oparty o fundusze zagraniczne.

  Sprawdź relację zysku do ryzyka poszczególnych Portfeli funduszowych:

  Funduszowy portfel obligacyjny

  Skład portfela: w całości opiera się na jednostkach uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

  Poziom ryzyka: niski

  Okres inwestycji: co najmniej 1 rok

  Zobacz więcej

  Funduszowy portfel zrównoważony

  Skład portfela: 70% jednostek uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i 30% jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

  Poziom ryzyka: średni

  Okres inwestycji: co najmniej trzy lata

  Zobacz więcej

  Funduszowy portfel dochodowy

  Skład portfela: 50% jednostek uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych i 50% jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

  Poziom ryzyka: średni

  Okres inwestycji: co najmniej trzy lata

  Zobacz więcej

  Funduszowy portfel aktywny

  Skład portfela: 25% jednostek uczestnictwa dłużnych lub pieniężnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych oraz 75% jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

  Poziom ryzyka: wysoki

  Okres inwestycji: co najmniej cztery lata

  Zobacz więcej

  Funduszowy portfel agresywny

  Skład portfela: 100% jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych

  Poziom ryzyka: bardzo wysoki

  Okres inwestycji: co najmniej pięć lat

  Zobacz więcej

  Funduszowy portfel globalny

  Skład portfela: 100% jednostek uczestnictwa akcyjnych funduszy inwestycyjnych otwartych lub specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z przewagą ekspozycji zagranicznej

  Poziom ryzyka: bardzo wysoki

  Okres inwestycji: co najmniej pięć lat

  Zobacz więcej

WYNIKI PORTFELI GIEŁDOWYCH NA DZIEŃ: 27.05.2024 r. STOPA ZWROTU:
od początku portfeli (3.07.2017 r.)

Wyniki historyczne od 3.07.2017 r. do 27.05.2024 r. Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają prowizji maklerskich, podatków i innych opłat, które obniżają rentowność inwestycji. Źródłem danych użytych do sporządzenia wykresów są obliczenia własne Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na podstawie danych z Bloomberga oraz GPW.

WYNIKI PORTFELI FUNDUSZOWYCH NA DZIEŃ: 4.06.2024 r. STOPA ZWROTU:
od początku portfeli (10.01.2020 r.)

Wyniki historyczne od 15.01.2020 r. do 4.06.2024 r. Wyniki historyczne nie są gwarancją osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Prezentowane wyniki nie uwzględniają prowizji maklerskich, podatków i innych opłat, które obniżają rentowność inwestycji. Źródłem danych użytych do sporządzenia wykresów są obliczenia własne Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego na podstawie danych z Bloomberga oraz GPW.

Pierwszy Portfel modelowy

Pierwszy Portfel modelowy otrzymasz od pracownika POK BM PKO Banku Polskiego od razu po zawarciu umowy o świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego. Ma on jedynie charakter informacyjny, więc z pierwszymi zleceniami poczekaj do pierwszej aktualizacji, którą otrzymasz drogą elektroniczną na swój adres e-mail.

Aktualizacje

Każdy Portfel modelowy będzie aktualizowany przynajmniej raz na trzy miesiące. W praktyce aktualizacje mogą być częstsze i każda z nich będzie zawierała dokładne informacje o instrumentach finansowych wchodzących w jego skład wraz z podaniem procentowego udziału.

W przypadku, gdy aktualizacje będą zawierały rekomendacje nabycia lub zbycia instrumentów finansowych do Portfela, będą one zawsze zawierały uzasadnienie.

Wybrane Portfele giełdowe i funduszowe

Możesz wybierać jeden lub kilka Portfeli giełdowych i funduszowych spośród tych, które są przypisane do Twojego Profilu ryzyka. W każdej chwili wybrane Portfele możesz zmienić na inne, ale tylko zgodne z Twoim Profilem ryzyka.

W serwisie PKO supermakler możliwy jest samodzielny wybór/modyfikacja portfeli modelowych, przyznanych w ramach Profilu inwestycyjnego. Opcja dostępna jest w serwisie przeglądarkowym oraz aplikacji mobilnej, po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu i wybraniu z menu Informacje o rachunku > Aneksy.

Zlecenia i transakcje na rachunku inwestycyjnym

Za każdym razem, gdy otrzymasz aktualizację Portfela  powinieneś do końca dnia odzwierciedlić na swoim rachunku inwestycyjnym rekomendacje w nim zawarte. Zlecenie możesz złożyć w dowolnym momencie w trakcie dnia. Stopy zwrotu dla portfeli giełdowych będą wyliczane na podstawie cen zamknięcia z dnia aktualizacji. Stopy zwrotu dla portfeli funduszowych będą wyliczane na podstawie notowań jednostek z 3 dnia po dniu aktualizacji.

Stopy zwrotu

Każda aktualizacja Portfela zawiera aktualne wyliczenia stóp zwrotu z różnych okresów. Dowiesz się o efektywności inwestycji zarówno w horyzoncie jednego, trzech jak i dwunastu miesięcy. Dodatkowo zawsze będziesz mógł sprawdzić efektywność Portfela od ostatniej aktualizacji oraz od momentu utworzenia.

Analizy i komentarze

W ramach usługi doradztwa inwestycyjnego będziesz otrzymywać również cykliczne biuletyny podsumowujące najważniejsze wydarzenia, które mają wpływ na wynik Portfeli giełdowych, dzięki czemu będziesz zawsze na bieżąco z sytuacją rynkową.

Pliki dostępne w PKO supermakler

Aktualizacje Portfeli modelowych, analizy i komentarze są udostępniane w serwisie PKO supermakler (w wersji przeglądarkowej oraz aplikacji mobilnej). Po zalogowaniu do PKO supermakler wybierz z menu Serwis informacyjny > sekcja Doradztwo inwestycyjne.

Pliki w sekcji "Analizy" są dotępne po podpisaniu dodatkowej umowy o udostępnienie materiałów analitycznych. Więcej informacji

Opłaty i okres współpracy

Obecnie świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego jest bezpłatne. Jeśli w przyszłości wprowadzone zostaną opłaty będziesz o tym powiadomiony i będziesz mógł wtedy ocenić, czy warto nadal korzystać z usługi.

Umowa świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego zawierana jest na czas nieokreślony i w każdej chwili możesz wypowiedzieć umowę, aby nie otrzymywać od nas kolejnych aktualizacji Portfeli modelowych.

 

PLIKI DO POBRANIA

Regulamin świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego - obowiązuje od 1 września 2020 r.

Umowa doradztwa inwestycyjnego

Polityka inwestycyjna Portfeli giełdowych - obowiązuje od 26 lipca 2021 r.

Polityka inwestycyjna Portfeli funduszowych - obowiązuje od 26 lipca 2021 r.