Taryfa Opłat i Prowizji

Szczegółowe informacje o opłatach, prowizjach i świadczeniach niepieniężnych, przyjmowanych i przekazywanych w związku ze świadczeniem usług maklerskich, znajdują się w Broszurze informacyjnej o wymogach MiFID dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich.