Mój serwis

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje, że w związku ze zmianą zasad publikowania materiałów analitycznych przygotowywanych przez BM PKO Banku Polskiego, od dnia 2.01.2020 r. nie będą one już zamieszczane w Moim Serwisie.

W przypadku chęci otrzymywania powyższych opracowań na adres poczty elektronicznej w dniu ich wydania należy podpisać Umowę o udostepnienie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w najbliższym Punkcie Obsługi Klienta (POK) BM PKO Banku Polskiego. Lista placówek POK BM PKO Banku Polskiego dostępna jest na stronie www.bm.pkobp.pl/placowki/.

W przypadku chęci rezygnacji z profilu płatnego w Moim Serwisie należy po zalogowaniu do Serwisu przejść do zakładki „Mój profil”, a w sekcji „Serwis płatny” wybrać opcję „Deaktywacja płatnej usługi”.

Płatny profil Mojego Serwisu przeznaczony jest dla klientów posiadających aktywny rachunek inwestycyjny. Opłata za dostęp do usługi pobierana jest z góry do 7 dnia danego miesiąca zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.