Mój serwis

Inne rekomendacje o charakterze ogólnym dla użytkowników z płatnym profilem udostępniane są w Moim Serwisie następnego dnia po ich opublikowaniu. Na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl materiały te są upublicznione po 8 dniach od daty ich wydania.
Jeżeli chcesz otrzymywać je na bieżąco udaj się do najbliższego Punktu Obsługi Klienta oraz podpisz bezpłatną „Umowę o udostępnienie materiałów analitycznych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego”.

Płatna usługa Mój Serwis przeznaczona jest dla klientów posiadających aktywny rachunek inwestycyjny. Opłata za dostęp do usługi pobierana jest z góry do 7 dnia danego miesiąca zgodnie z Taryfą Opłat i Prowizji pobieranych przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego.