Pierwsze kroki dla klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

Serwis PKO supermakler – pierwsze kroki

Dziękujemy za wybór Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Dzięki aktywowaniu dostępu internetowego, rachunkiem inwestycyjnym możesz zarządzać poprzez serwis PKO supermakler w wersji przeglądarkowej i aplikacji mobilnej.

 

1. LOGOWANIE

Do serwisu PKO supermakler możesz zalogować się przez:

 • stronę pkosupermakler.pl.
  Aby się zalogować, użyj danych, które otrzymałeś elektronicznie (login – poprzez e-mail oraz hasło poprzez sms) oraz potwierdź logowanie dodatkową autoryzacją (wpisz kod SMS lub zaloguj się do aplikacji mobilnej).
 • aplikację mobilną PKO supermakler.
  Aby ją aktywować, zaloguj się wykorzystując dane logowania z wersji przeglądarkowej, a następnie nadaj PIN.
 • bankowość internetową iPKO oraz aplikację IKO (sekcja Moje produkty > Inwestowanie > Biuro Maklerskie).
  Opcja dostępna tylko w przypadku połączenia rachunku inwestycyjnego z kontem osobistym w PKO Banku Polskim.

  Pamiętaj, że pierwsze logowanie, musisz wykonać w serwisie PKO supermakler w wersji przeglądarkowej.

2. WPŁATY NA RACHUNEK

Aby wpłacić pieniądze na rachunek inwestycyjny wystarczy przelać środki lub wpłacić gotówkę w oddziale PKO Banku Polskiego na indywidualny rachunek do wpłat, którego numer znajdziesz na pierwszej stronie Umowy o świadczenie usług maklerskich, a także w serwisie PKO supermakler (po kliknięciu na numer rachunku w prawym górnym rogu, wybierz z menu Informacje o rachunku > Rachunki bankowe).

W przypadku posiadania rachunku połączonego z kontem osobistym, przelew możesz zrobić również korzystając z gotowej formatki w iPKO. Wystarczy wejść w sekcję Moje Produkty – Inwestowanie – Biuro Maklerskie i przy wybranym rachunku wybrać opcję "Wpłać pieniądze na rachunek"

Aby wpłacić pieniądze w walucie obcej, przelew należy wykonać na rachunek prowadzony dla danej waluty. Numery walutowych rachunków znajdziesz w serwisie PKO supermakler klikając na numer rachunku inwestycyjnego w prawym górnym rogu i wybierając z menu Informacje o rachunku > Rachunki bankowe (rachunki walutowe są widoczne jeśli podpisałeś Aneks o wykonywanie zleceń na rynkach zagranicznych).

 3. WYPŁATY

Aby wypłacić pieniądze z rachunku inwestycyjnego, kliknij na górze ekranu w "Mój portfel", a następnie na przycisk "Przelew". Przelew możesz wykonać tylko na konto osobiste połączone z rachunkiem inwestycyjnym lub dowolne konto zdefiniowane jako dodatkowy rachunek do przelewów.
Wypłacie podlegają pieniądze znajdujące się w polu "Dostępne". Jeżeli środki widoczne są w polu "Należności", należy odczekać na ich rozliczenie (w przypadku uzyskania należności ze sprzedaży akcji na rynku polskim, ich rozliczenie trwa dwa dni robocze od dnia realizacji sprzedaży).

 4. ZŁOŻENIE ZLECENIA

Zlecenia możesz składać w zależności od zakresu zawartej umowy:

 • w serwisie PKO supermakler (w tym aplikacji mobilnej)
 • w serwisie iPKO i aplikacji IKO (Moje produkty > Inwestowanie > Biuro Maklerskie)
 • telefonicznie i osobiście w POK (sprawdź listę placówek POK)
 • osobiście w PUM (pod warunkiem powiązania/połączenia rachunku inwestycyjnego z kontem osobistym)

  W serwisie PKO supermakler formatkę nowego zlecenia możesz wywołać z górnej belki "+ ZŁÓŻ ZLECENIE", z profilu spółki (dostępnego po kliknięciu w nazwę spółki na pulpicie głównym lub w wyszukiwarce) oraz z tabeli notowań po kliknięciu w cenę w kolumnie LIMIT S lub LIMIK K.

Podstawowe zlecenie powinno zawierać następujące dane:

 • walor (nazwa spółki/instrumentu finansowego)
 • rodzaj oferty (kupno/sprzedaż)
 • ilość
 • limit ceny, po której chcesz kupić/sprzedać albo polecenie wykonania zlecenia bez limitu, np:
      - PKC* - po każdej cenie  
      - PCR* - po cenie rynkowej (za dowolną najlepszą cenę zgłoszoną przez drugą stronę transakcji w chwili przekazania zlecenia na giełdę)
      - PEG* - zlecenia z limitem ceny, który automatycznie przyjmuje wartość równą limitowi ceny najlepszego zlecenia po tej samej stronie arkusza zleceń

  * UWAGA! Składanie zleceń bez określonego własnego limitu ceny (zlecenia z limitem PKC, PCR, PEG) może skutkować powstaniem debetu na rachunku inwestycyjnym, w szczególności w sytuacji dużych zmian kursu powstających na otwarciu sesji lub po odwieszeniu notowań dla danej spółki.

 • termin ważności zlecenia

  POD (parametr podtrzymania zlecenia) - przypominamy, że zgodnie z przepisami każde zlecenie, które powoduje przekroczenia jednego z parametrów: widełek statycznych i/lub maksymalnej wartości i/lub maksymalnego wolumenu zlecenia aby nie zostało odrzucone musi mieć zaznaczony parametr POD.
  Możliwe jest ustawienie domyślne zaznaczonego/odznaczonego tego parametru dla nowego zlecenia w sekcji Personalizacja (menu dostępne po kliknięciu w numer rachunku widoczny w prawym górnym rogu serwisu).

 5. POSIADAJĄC RACHUNEK INWESTYCYJNY MOŻESZ DODATKOWO

a) złożyć wniosek o aktywację w serwisie PKO supermakler (lub w POK):

b) zawrzeć w placówce:

 6. INFORMACJE DODAKTOWE

Przed rozpoczęciem inwestycji:

 1. obejrzyj krótkie filmy instruktażowe dotyczące korzystania z serwisu PKO supermakler,
 2. sprawdź opis wszystkich funkcjonalności serwisu PKO supermakler oraz zobacz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytaniaFAQ,
 3. zapoznaj się z opisem funkcji aplikacji mobilnej PKO supermakler
 4. odwiedź również sekcję "Edukacja"oraz zapoznaj się z Zasadami bezpiecznego korzystania z serwisu PKO supermakler,
 5. przy pierwszym logowaniu wyraź zgodę na elektroniczną dystrybucję deklaracji  PIT-8C jeśli chcesz otrzymać ją wcześniej i mieć zawsze dostepną w zakładce Dokumenty, a jeśli zakładałeś rachunek w PUM, maksymalnie w ciągu 12 dni od otwarcia rachunku wyrazić zgodę na "Trwały nośnik elektroniczny" jeśli chcesz obniżyć koszt prowadzenia rachunku i otrzymywać wybrane dokumenty w formie elektronicznej (plik PDF).

 7. KONTAKT Z BIUREM MAKLERSKIM

 • Wirtualny POK: 801 169 235, +48 22 521 90 90 (opłata zgodna z taryfą operatora) czynny od pn. do pt. w godz. 9.00-17.00.
 • Infolinia: 801 304 403, +48 81 535 63 63 (opłata zgodna z taryfą operatora)
  Infolinia czynna od pn. do pt. w godz. 8.00-17.00
 • Lista i dane kontaktowe stacjonarnych placówek POK (Punkt Obsługi Klietna Biura Maklerskiego) i PUM (Punkt Usług Maklerskich zlokalizowany w Oddziałach PKO Banku Polskiego) znajdują się tutaj
 • e-mail: pkosupermakler@pkobp.pl