Aplikacja mobilna PKO supermakler

Obsługuj rachunek inwestycyjny w aplikacji mobilnej PKO supermakler!

W aplikacji mobilnej PKO supermakler udostępniamy Ci narzędzia, które wspomagają zarządzanie rachunkiem inwestycyjnym

  • pełna obsługa zleceń: rejestracja, modyfikacja, anulacja
  • jeżeli masz połączenie z kontem osobistym - na formatce nowego zlecenia zaprezentujemy aktualny limit pobrań
  • przegląd zleceń i transakcji (bieżące oraz historyczne)
  • notowania w czasie rzeczywistym, wykresy bieżące i historyczne z możliwością zastosowania wskaźników analizy technicznej
  • prezentacja stanu rachunku finansowego wraz z wyceną instrumentów finansowych
  • zapisy w ofercie publicznej (Prawa Poboru, IPO)
  • dostęp do depesz PAP oraz ESPI/EBI
  • szczegóły kredytu (jeżeli podpisałeś odpowiednią umowę) z mozliwością uruchomienia kolejnej transzy oraz spłaty kredytu
  • dla posiadaczy konta SUPER IKE - dyspozycje nabycia, zmiany oraz przedterminowego wykupu Obligacji Skarbu Państwa

Pobierz apliakcję

Aplikacja mobilna PKO supermakler jest dostępna na telefony z systemami Android oraz iOS.
Znajdź aplikację w sklepie Play lub App Store wpisując 'PKO supermakler' w jego wyszukiwarce, lub skorzystaj z poniższych przycisków

Uwaga.
Pamiętaj, że poprzednia aplikacja mobilna „supermakler mobile” nie jest kompatybilna z aplikacją IKO. Aby móc korzystać ze wszystkich nowych funkcjonalności w IKO, pobierz aplikację „PKO supermakler

Pobierz aplikację PKO supermakler z Play Google

Pobierz aplikację PKO supermakler z App Store

Aby aktywować aplikację mobilną PKO supermakler, zaloguj się do niej wykorzystując dane logowania z wersji przeglądarkowej PKO supermakler. Nadaj PIN, wpisz kod aktywacyjny, który otrzymasz w wiadomości SMS i gotowe!

Pamiętaj, że możesz sparować swój login z maksymalnie trzema urządzeniami mobilnymi. Zarządzanie urządzeniami sparowanymi z Twoim loginem możliwe jest przez przeglądarkowy serwis PKO supermakler, klikając na numer rachunku w prawym górnym rogu i wybierając z menu Urządzenia Mobilne. W tym miejscu również zmienisz PIN oraz odblokujesz dostęp do aplikacji mobilnej.