Instrumenty finansowe przejęte od Domu Maklerskiego IDM S.A. obecnie IDM w upadłości układowej

Rachunki inwestycyjne

Informacja o aktywach przejętych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr RK/WNP/476/3/3/14/PR  z dnia 03 czerwca 2014 roku przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego od Domu Maklerskiego IDM S.A. obecnie IDM w upadłości układowej

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 r., Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2014 r. (DRK/WNP/476/3/3/14/PR), przejął aktywa Klientów Domu Maklerskiego IDM S.A. zapisane na rachunkach papierów wartościowych tj. zdematerializowane instrumenty finansowe rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz zagraniczne instrumenty finansowe („aktywa zdematerializowane”), które zostały zapisane na koncie technicznym Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A., aby móc nimi dysponować muszą posiadać rachunek papierów wartościowych, prowadzony na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich z firmą inwestycyjną.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A. mają możliwość zapisania posiadanych aktywów na rachunkach prowadzonych w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, po złożeniu „Dyspozycji zapisania instrumentów finansowych w BM PKO BP” lub mogą zlecić dokonanie przemieszczenia aktywów na rachunki papierów wartościowych prowadzone przez firmy inwestycyjne, po złożeniu w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego „Oświadczenia o zapisaniu aktywów na rachunku w innej firmie inwestycyjnej”.  

Przeniesienie aktywów Klientów Domu Maklerskiego IDM S.A. na rachunki papierów wartościowych realizowane jest bezpłatnie.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A., w celu zadysponowania aktywami,  powinni zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości i złożyć jedną z ww. dyspozycji. Informacje o placówkach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępna jest na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl, w zakładce „placówki”.

 

Depozyt/ewidencja

  • Depozyt/ ewidencja

    Obligacje w formie materialnej lub ewidencja obligacji

  • Depozyt obligacji – IDM

  • Ewidencja obligacji – IDM

  • Akcje przejęte z IDM

Rejestr sponsora emisji

ZDEMATERIALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE REJESTROWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA KONCIE SPONSORA EMISJI

Kod ISIN instrumentu finansowegoNAZWAUWAGI
PLASMOT00014TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLASMOT00022TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLASMOT00030TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLBAUMA00017ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.Przekazane do CDM Pekao S.A.
PLBOWM000019BOWIM S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLCRMNG00029CERAMIKA NOWA GALA S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLERGIN00015ENERGOINSTAL S.A.Przekazane do Biura Maklerskiego ALIOR BANKU S.A.
PLHRDEX00021GLOBAL ENERGY S.A. 
PLIDMSA00044DOM MAKLERSKI IDM S.A. 
PLMCIMG00012MCI MANAGEMENT S.A. 
PLMSTEX00017MSX RESOURCES S.A. Przekazane do TRIGON DM S.A.
PLMSTWR00011MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. 
PLORZBL00013ORZEŁ BIAŁY S.A.Emitent zawarł z BM PKO BP Umowę o pełnienie funkcji sponsora emisji
PLPEKPL00010PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. 
PLPEKPL00028PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A.
PLPREMF00014PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.Przymusowy wykup
PLTRAST00020KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLTRVPL00011TRAVELPLANET.PL S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLWRKSR00019WORK SERVICE