Instrumenty finansowe przejęte od Domu Maklerskiego IDM S.A. obecnie IDM w upadłości układowej

Rachunki inwestycyjne

Informacja o aktywach przejętych na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego nr RK/WNP/476/3/3/14/PR  z dnia 03 czerwca 2014 roku przez Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego od Domu Maklerskiego IDM S.A. obecnie IDM w upadłości układowej

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje, że w dniu 6 czerwca 2014 r., Decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 czerwca 2014 r. (DRK/WNP/476/3/3/14/PR), przejął aktywa Klientów Domu Maklerskiego IDM S.A. zapisane na rachunkach papierów wartościowych tj. zdematerializowane instrumenty finansowe rejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oraz zagraniczne instrumenty finansowe („aktywa zdematerializowane”), które zostały zapisane na koncie technicznym Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A., aby móc nimi dysponować muszą posiadać rachunek papierów wartościowych, prowadzony na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich z firmą inwestycyjną.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A. mają możliwość zapisania posiadanych aktywów na rachunkach prowadzonych w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego, po złożeniu „Dyspozycji zapisania instrumentów finansowych w BM PKO BP” lub mogą zlecić dokonanie przemieszczenia aktywów na rachunki papierów wartościowych prowadzone przez firmy inwestycyjne, po złożeniu w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego „Oświadczenia o zapisaniu aktywów na rachunku w innej firmie inwestycyjnej”.  

Przeniesienie aktywów Klientów Domu Maklerskiego IDM S.A. na rachunki papierów wartościowych realizowane jest bezpłatnie.

Klienci Domu Maklerskiego IDM S.A., w celu zadysponowania aktywami,  powinni zgłosić się do dowolnego Punktu Obsługi Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego z dokumentem tożsamości i złożyć jedną z ww. dyspozycji. Informacje o placówkach Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego dostępna jest na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl, w zakładce „placówki”.

 

Depozyt/ewidencja

 • Depozyt/ ewidencja

  Obligacje w formie materialnej lub ewidencja obligacji

 • Ewidencja obligacji – IDM

  NAZWA SPÓŁKISERIAUWAGI
  CARSON HOLDING S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ (poprzednio: Attis Hoding S.A.)D 
  E 
  CALATRAVA CAPITAL S.A.B1ewidencja obligacji została przekazana do TRIGON DM S.A.
  CASH FLOW SAL 
  CIAT Sp. z o.o.B 
  Dolcan S.A.BPKO BP BM zakończył prowadzenie ewidencji
  DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJF 
   IDM SA w upadłości układowejAFM 
  AFN 
  AFT 
  AFZ 
  AGG 
  AGR 
  AGT 
  AJW 
  AJZ 
  AKJ 
  AKP 
  AMS PKO BP BM zakończył prowadzenie ewidencji
  AMT PKO BP BM zakończył prowadzenie ewidencji
  AOH 
  AOR 
  AOS 
  EFUND SAG 
  ELECTUS S.A.HBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji 
  IBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  JBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  GANT DEVELOPMENT SAF transzy IV 
  NTS HOLDING SP. Z O.O (poprzednio: GREEN SOURCE SP. Z O.O.)HBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  FBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  IBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  JBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  K6 Sp. z o.o.oBBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  Magna Polonia S.A.PBM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
  ONE-2-ONE S.A.A 
  Sky Club Sp. z o.o.A 
  B 
  C 
  D 
  R 
  V 
  W 
  Z 
  AA 
  AB 
  AC 
  AD 
  AE 
  AF 
  AG 
  TMB SA w upadłości likwidacyjnejA 
  TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE EPOKA S.A.B:2012BM PKO BP zakończyło prowadzenie ewidencji obligacji
 • Akcje przejęte z IDM

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego („PKO BP BM”)  informuje, że ważność akcji (papierów wartościowych) w formie materialnej z dniem 1 marca 2021 r. wygasa z mocy prawa. Od tego dnia do 1 stycznia 2026 r. dokumenty akcji (papierów wartościowych) zachowywać będą wyłącznie moc dowodową w zakresie wykazywania przez akcjonariuszy wobec spółki, że przysługują im prawa udziałowe.

  Nieodebrane do 1 marca 2021 r. dokumenty akcji (papierów wartościowych) PKO BP BM będzie wydawał Akcjonariuszom lub innym uprawnionym osobom, w przypadku dokumentów papierów wartościowych, co do których PKO BP BM posiada wiedzę o obciążeniu akcji zastawem lub innego rodzaju zabezpieczeniem.

  NAZWA SPÓŁKISERIAUWAGI
  ADE LINE SAA 
  B 
  C 
  ADVANCED TECHNOLOGIES INVESTORS SAA 
  B 
  E 
  AIR MARKET SAEBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  AMMONO SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJA 
  B BM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  C BM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  A-Z FINANSEG 
  Adepozyt odebrany przez emitenta - częściowo
  Bdepozyt odebrany przez emitenta
  EBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  BOWIM S.AAdepozyt odebrany przez emitenta
  CASH FLOW SAD 
  EFUND SAABM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  BBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  ELECTUS S.A.Adepozyt odebrany przez emitenta
  Bdepozyt odebrany przez emitenta
  Cdepozyt odebrany przez emitenta
  FAVENTE SA (Poprzednio STEREO.PL SA)ABM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  BBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  CBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  DBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  EBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  FBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  GBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  HBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  IBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  JBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  KBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  GRUPA STEREO SAA 
  B 
  IDH SAJBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  INSTALEXPORT S.A.Adepozyt odebrany przez emitenta - częściowo
  BBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  CBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  DBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  EBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  FBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  GBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  HBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  IBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  JBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  IPLEX S.AAdepozyt odebrany przez emitenta
  Cdepozyt odebrany przez emitenta
  KCI PARK TECHNOLOGICZNY KROWODRZA SAAdepozyt akcji został przekazany do DM BOŚ S.A.
  KIELECKIE KOPALNIE SUROWCÓW MINERALNYCH SA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJA 
  KUŹNIA SUŁKOWICE SAA depozyt odebrany przez emitenta
  B depozyt odebrany przez emitenta
  C depozyt odebrany przez emitenta
  D depozyt odebrany przez emitenta
  METANEL S.A.A depozyt odebrany przez emitenta
  B depozyt odebrany przez emitenta
  C depozyt odebrany przez emitenta
  D depozyt odebrany przez emitenta
  E depozyt odebrany przez emitenta
  F depozyt odebrany przez emitenta
  G depozyt odebrany przez emitenta
  MOBITRUST S.A.A 
  B 
  C 
  POLREST SA w likwidacjiA 
  SOLVECO SAABM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  BBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  CBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  DBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  TMB SA w upadłości likwidacyjnejE 
  F 
  A 
  B 
  C 
  TOLEDO SAA 
  B 
  C 
  E 
  VECTRA SA w upadłości likwidacyjnejBdepozyt odebrany przez emitenta
  Cdepozyt odebrany przez emitenta
 • Depozyt obligacji – IDM

  NAZWA SPÓŁKISERIAUWAGI
  ADVADIS SA W UPADŁOŚI LIKWIDACYJNEJA:2011 
  B:2011 
  AK INWESTOR Sp. z o.o.CAdepozyt odebrany przez emitenta
  ALTERCO S.A.Fdepozyt odebrany - częściowo
  A-Z FINANSEBBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  CBM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  CALATRAVA CAPITAL S.A.A1depozyt obligacji został przekazany do TRIGON DM S.A.
  AAdepozyt odebrany przez emitenta
  A3depozyt odebrany przez emitenta
  A4depozyt odebrany przez emitenta
  CASH FLOW SAB 
  C 
  D 
  F 
  Gdepozyt odebrany  - częściowo
  Edepozyt odebrany  - częściowo
  J 
  M 
  Dolcan S.A.Adepozyt odebrany przez emitenta
  DOLNOŚLĄSKIE SUROWCE SKALNE S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJG 
  ELECTUS S.A.Ddepozyt odebrany przez emitenta
  Kdepozyt odebrany przez emitenta
  EMC Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnejA 
  EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJH BM PKO BP zakończyło prowadzenie depozytu
  EF 
  GANT DEVELOPMENT SABE 

  BM PKO BP zakończyło przechowywanie ewidencji obligacji

  GRUPA STEREO SAA 
  D 
  K 
  L 
  M 
  N 
  E 
  F 
  G 
  INKUBATOR TECHNOLOGICZNY SILVA S.A.I 
  J 
  K 
  K6 Sp. z o.o.oA depozyt odebrany przez emitenta
  TMB SA w upadłości likwidacyjnejB 
  TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE EPOKA S.A.E:2013 depozyt odebrany przez emitenta
  I:2013 depozyt odebrany przez emitenta
  N:2013 depozyt odebrany przez emitenta
  VICTORIA HOLDING S.A.C 
  E 

Rejestr sponsora emisji

ZDEMATERIALIZOWANE INSTRUMENTY FINANSOWE REJESTROWANE W KRAJOWYM DEPOZYCIE PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NA KONCIE SPONSORA EMISJI

Kod ISIN instrumentu finansowegoNAZWAUWAGI
PLASMOT00014TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLASMOT00022TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLASMOT00030TRITON DEVELOPMENT S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLBAUMA00017ULMA CONSTRUCCION POLSKA S.A.Przekazane do CDM Pekao S.A.
PLBOWM000019BOWIM S.APrzekazane do DM BOŚ S.A.
PLCRMNG00029CERAMIKA NOWA GALA S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLERGIN00015ENERGOINSTAL S.A.Przekazane do Biura Maklerskiego ALIOR BANKU S.A.
PLHRDEX00021GLOBAL ENERGY S.A. 
PLIDMSA00044DOM MAKLERSKI IDM S.A. 
PLMCIMG00012MCI MANAGEMENT S.A. 
PLMSTEX00017MSX RESOURCES S.A. Przekazane do TRIGON DM S.A.
PLMSTWR00011MOSTOSTAL WROCŁAW S.A. 
PLORZBL00013ORZEŁ BIAŁY S.A.Emitent zawarł z BM PKO BP Umowę o pełnienie funkcji sponsora emisji
PLPEKPL00010PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A. 
PLPEKPL00028PLATFORMA MEDIOWA POINT GROUP S.A.
PLPREMF00014PREMIUM FOOD RESTAURANTS S.A.Przymusowy wykup
PLTRAST00020KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLTRVPL00011TRAVELPLANET.PL S.A.Przekazane do DM BOŚ S.A.
PLWRKSR00019WORK SERVICE