Aktualności BM

2023.11.13

IKZE-Obligacje tylko w Biurze Maklerskim PKO BP

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wprowadziło do oferty zupełnie nowy i niedostępny nigdzie indziej produkt oszczędnościowy – IKZE-Obligacje. Charakteryzuje go bezpieczeństwo inwestycji, gwarancja kapitału, niska opłata za prowadzenie konta i swobodny wybór wysokości i terminów zasilania konta. Zaletą jest też możliwość uzyskania dodatkowego zysku przy składaniu rocznego zeznania PIT. Pierwszy rok prowadzenia konta jest bezpłatny.

IKZE-Obligacje daje klientom między innymi gwarancję kapitału i odsetek - bezpieczeństwo inwestycji gwarantowane jest przez Skarb Państwa. BM PKO BP od niemal 20 lat jest dystrybutorem obligacji Skarbu Państwa. Oszczędzający na IKZE osiąga także korzyści podatkowe. Wpłaty dokonane na IKZE w danym roku kalendarzowym można odliczyć od dochodu i uzyskać dodatkowy zysk wynikający z różnic stawek podatkowych.

- W Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego widzimy zainteresowanie klientów rachunkami IKE, których prowadzimy ponad 50 tysięcy sztuk, i inwestowaniem w obligacje skarbowe, co tylko podkreśla ideę długoterminowego oszczędzania na Indywidualnych Kontach Emerytalnych. Osoby inwestujące szczególnie doceniają możliwość dywersyfikacji swojego portfela inwestycyjnego, jaką daje im konto SUPER IKE. Wsłuchujemy się w oczekiwania naszych klientów i idziemy krok dalej uruchamiając nowe rozwiązanie finansowe. IKZE-Obligacje to produkt dostępny wyłącznie w ofercie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego. Nie ustajemy w naszych działaniach i dążymy do tego, żeby BM PKO BP było pierwszym wyborem dla klientów szukających pewnych, bezpiecznych oraz nowoczesnych rozwiązań finansowych – mówi Grzegorz Zawada, dyrektor Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Charakterystyczne cechy IKZE-Obligacje to także niska opłata za prowadzenie konta a opłata za pierwszy rok wynosi 0 zł. Klienci korzystający z produktu mają również swobodny wybór w ustalaniu wysokości i terminów zasilania konta.
Maksymalna wysokość wpłat dokonywanych na IKZE-Obligacje w roku 2023 wynosi 8 322,00 zł. Dla osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą limit ten w 2023 roku wynosi 12 483,00 zł. Założenie i obsługa IKZE-Obligacje możliwa jest w jednym z 25 Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego (POK) oraz w blisko 900 Punktach Usług Maklerskich zlokalizowanych w oddziałach Banku PKO Banku Polskiego (PUM).
Oszczędzający może nabywać Obligacje Skarbu Państwa wskazane przez Ministra Finansów w liście emisyjnym, tj.:
 
   - Roczne Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol ROR),
   - Dwuletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu zmiennym (symbol DOR),
   - Trzyletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe o oprocentowaniu stałym (symbol TOS),
   - Czteroletnie Oszczędnościowe Indeksowane Obligacje Skarbowe (symbol COI),
   - Emerytalne Dziesięcioletnie Oszczędnościowe Obligacje Skarbowe (symbol EDO).
 
Klienci z chwilą zawierania umowy o IKZ-Obligacje podpisują Dyspozycję Nabywania Obligacji Skarbowych (DNOS), w której określają procentowy udział poszczególnych rodzajów obligacji. Zgodnie ze wskazaną dyspozycją za środki wpływające na konto w danym dniu, BM PKO BP będzie nabywało obligacje – klient nie musi składać żadnych dodatkowych dyspozycji. W każdej chwili można zmienić udział poszczególnych rodzajów obligacji w DNOS poprzez złożenie nowej dyspozycji. Niezależnie od wskazanych proporcji w dyspozycji DNOS – oszczędzający ma możliwość dokonywania zakupu Obligacji w POK/PUM.
Wypłaty środków zgromadzonych na IKZE można dokonać na wniosek oszczędzającego, po osiągnięciu przez niego wieku 65 lat oraz pod warunkiem dokonywania wpłat na IKZE co najmniej w 5 latach kalendarzowych.

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oferty konta IKZE-Obligacje.