Rynek niepubliczny

Rynek niepubliczny jest rynkiem prywatnym, na którym transakcje zawierane są między emitentem i inwestorami lub tylko pomiędzy inwestorami. Obrót na rynku niepublicznym jest regulowany przepisami Kodeksu Cywilnego, Kodeksu Spółek Handlowych oraz Ustawy o Obligacjach.

Klienci Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, biorący udział w obrocie na rynku niepublicznym, mogą korzystać z szerokiej gamy naszych usług.

Wśród nich oferujemy:

1) Prowadzenie rejestrów akcjonariuszy – sprawdź szczegóły

2) Prowadzenie ewidencji obligacji.

3) Pośrednictwo w transakcjach na rynku niepublicznym.

4) Przygotowanie i przeprowadzanie procedury przymusowego wykupu.

5) Kompleksową obsługę procesu udostępniania akcji uprawnionym.

6) Organizację i przygotowanie odkupu akcji przez akcjonariusza posiadającego wiodący pakiet akcji od pozostałych akcjonariuszy.

7) Przeprowadzanie niepublicznej oferty papierów wartościowych (akcji i obligacji),