Dbaj o bezpieczeństwo swoich danych w sieci

Pamiętaj o podstawowych zasadach bezpiecznego korzystania z Serwisu obligacyjnego

 1. Ustaw bezpieczne (skomplikowane) hasło i pamiętaj o jego regularnej zmianie*
  - minimalna długość hasła wynosi 8 znaków,
  - użyj kombinacji cyfr oraz liter z uwzględnieniem wielkiej oraz małej litery (zalecamy również użycie znaku specjalnego),
  - w haśle nie są przyjmowane polskie litery.
 2. Używaj różnych haseł do różnych serwisów
 3. Nie podawaj loginu/hasła na nieszyfrowanych i podejrzanych stronach. Przed zalogowaniem do Serwisu obligacyjnego, sprawdź poprawność zainstalowanych certyfikatów bezpieczeństwa, klikając na ikonę kłódki przy adresie strony internetowej. Sprawdź czy certyfikat bezpieczeństwa jest wystawiony dla PKO Bank Polski S.A. Jeśli dane na stronie będą budzić wątpliwość, przerwij logowanie i skontaktuj się z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego.
 4. Nie loguj się przez publiczne, niezabezpieczone wi-fi do Serwisu obligacyjnego.
 5. Nie loguj się do Serwisu obligacyjnego na urządzeniach publicznie dostępnych np. w kafejkach, hotelach.
 6. Nie korzystaj z dostępnych publicznie gniazd USB do ładowania telefonu oraz zewnętrznych nośników danych (np. „pendrive”),  które nie są Twoją własnością.
 7. Używaj aktualnego programu antywirusowego, systemu operacyjnego, przeglądarki internetowej.

Dodatkowo:

 1. Nie otwieraj załączników z niepewnych źródeł i nie klikaj w podejrzane linki.
 2. Nie udostępniaj loginu i hasła do Serwisu obligacyjnego osobom trzecim (w tym osobom przedstawiającym się jako pracownicy Banku/Biura Maklerskiego nawet jeśli na telefonie połącznie przychodzące jest opisane jako Biuro Maklerskie/Bank). Pracownik Banku/Biura Maklerskiego podczas rozmowy telefonicznej nigdy nie poprosi Cię o podanie mu loginów i haseł dostępu.
 3. Nie instaluj i nie pobieraj dodatkowego oprogramowania, o które prosi dzwoniąca osoba przedstawiająca się jako nasz pracownik. PKO Bank Polski/Biuro Maklerskie nie wymaga instalacji na urządzeniach, z których logujesz się do Serwisu obligacyjnego, żadnego dodatkowego oprogramowania, które miałoby podnosić poziom bezpieczeństwa wykonywanych operacji lub dostępu do serwisu.

W przypadku wątpliwości odnośnie otrzymanego telefonu/wiadomości e-mail skontaktuj się z nami w celu weryfikacji czy Biuro Maklerskie jest autorem komunikacji. Dane kontaktowe znajdziesz tutaj.

* Aby zmienić hasło, wystarczy po zalogowaniu do Serwisu obligacyjnego wejść w boczne menu i kliknąć w „Klient”, „Zmiana hasła”, wpisać aktualne oraz nowe hasło i aktywować „Zmień hasło”.