Zasilenie rachunku

Aby zasilić środkami pieniężnymi rachunek inwestycyjny, należy dokonywać wpłaty na indywidualny rachunek NRB.

Numer rachunku NRB znajduje się na pierwszej stronie umowy o świadczenie usług brokerskich przez BM PKO Banku Polskiego. Ponadto klienci posiadający internetowy dostęp do rachunku dzięki aplikacji supermakler, mogą sprawdzić numer do wpłat w menu Ustawienia / Informacja / Rachunek bankowy do wpłat.

Klienci, którzy podpisali umowę z BM PKO Banku Polskiego przed 17 listopada 2005 r., mogą ustalić numer rachunku telefonicznie, dzwoniąc pod numery:

0 801 169 235 lub
022 521 90 90

UWAGA:
w celu zasilenia środkami pieniężnymi rachunku inwestycyjnego w BM PKO Banku Polskiego, Klient w pozycji "tytuł" przelewu lub wpłaty powinien ograniczyć opis do 116 znaków łącznie z odstępami. Zastosowanie się do powyższego pozwoli na automatyczne zasilenie środkami pieniężnymi rachunku inwestycyjnego Klienta. W przeciwnym przypadku środki pieniężne będą zaksięgowane następnego dnia roboczego, po potwierdzeniu operacji wyciągiem bankowym.