Informacje o Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego (BM PKO Banku Polskiego) jest jednostką specjalistyczną PKO Banku Polskiego i świadczy usługi na podstawie zezwolenia Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego), jest członkiem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz uczestnikiem bezpośrednim Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

Organem sprawującym nadzór nad PKO Bankiem Polskim, w tym BM PKO Banku Polskiego jest:

Komisja Nadzoru Finansowego
Piękna 20
00-549 Warszawa

www.knf.gov.pl

Pełna treść Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie usług maklerskich dostępna jest TUTAJ.