Aktualności BM

2021.02.17

Zmiany związane z Regulacją S

Informujemy, że w związku z wejściem w życie tak zwanej „Regulacji S” w przypadku chęci składania zleceń na instrumenty finansowe, które jej podlegają (np. Huuuge Inc. , Silvair) należy zwrócić uwagę na poniższe zmiany:

1. Serwis supermakler:

  • przy składaniu zleceń kupna pojawi się dodatkowe ostrzeżenie.
  • zlecenie kupna może zostać złożone tylko przez właściciela lub współwłaściciela, który oświadczył, że nie jest podatnikiem amerykańskim, poprzez prawidłowe wypełnienie oświadczenia „FATCA”. W przypadku zlecenia składanego przez pełnomocnika oświadczenie FATCA musi mieć złożone zarówno właściciel jak i każdy ze współwłaścicieli w przypadku rachunków wspólnych.

Klienci, którzy nie wypełnili oświadczenia „FATCA” mogą to zrobić poprzez:

  • złożenie elektronicznego wniosku w serwisie supermakler wybierając z menu: Wnioski > Dyspozycje > „Oświadczenie o spełnieniu lub niespełnieniu warunków definicji podatnika Stanów Zjednoczonych Ameryki (FATCA)”  
    Uwaga: Wcześniej należy dokonać aktualizacji i ewentualnego uzupełninia brakujących danych osobowych (również w serwisie supermakler)
  • podczas osobistej wizyty w POK lub PUM (w PUM- tylko w przypadku posiadania aktywnego rachunku bankowego w PKO Banku Polskim, powiązanego z rachunkiem inwestycyjnym).

UWAGA:
W przypadku braku oświadczeń FATCA złożonych zgodnie ze wskazanymi powyżej zasadami zlecenie kupna danego instrumentu finansowego, podlegającego Regulacji S nie zostanie przyjęte.

2. Aplikacja supermakler mobile i program ePromak Professional

  • możliwe jest tylko anulowanie zlecenia (złożonego przez serwis supermakler w wersji przeglądarkowej lub w POK)

3. Aplikacja supermakler mobile wersja na tablet

  • możliwe jest anulowanie lub złożenie dyspozycji modyfikacji zlecenia (złożonego przez serwis supermakler w wersji przeglądarkowej lub w POK) przy wykorzystaniu opcji modyfikacji „BEST” oraz „Równaj”

4. Punkt Obsługi Klienta – analogicznie jak w serwisie supermakler:

  • przy składaniu zleceń kupna zostanie odczytane dodatkowe ostrzeżenie do zaakceptowania.
  • zlecenie kupna może zostać złożone tylko z rachunku inwestycyjnego przez właściciela lub współwłaściciela, który, że nie jest podatnikiem amerykańskim, poprzez prawidłowe wypełnienie oświadczenia „FATCA”. W przypadku zlecenia składanego przez pełnomocnika oświadczenie musi mieć złożone zarówno właściciel jak i każdy ze współwłaścicieli  rachunku w przypadku rachunków wspólnych.

5. Punkt Usług Maklerskich – brak możliwości złożenia zlecenia