Aktualności BM

2019.11.27

Zbliżają się roczne rozliczenia podatkowe – zaktualizuj swoje dane

Szanowni Klienci Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego

PKO Bank Polski zobowiązany jest do przekazania Państwu deklaracji podatkowych w związku z uzyskaniem w 2019 r. przychodów/kosztów z kapitałów pieniężnych.

Formularze podatkowe sporządzane dla Państwa przez Bank za rok 2019 to m. in.:

1. PIT-8C – informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (dotyczy m.in.: obrotu papierami wartościowymi);
2. PIT-11 - informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (dotyczy m.in. odszkodowań oraz innych odpłatnych lub nieodpłatnych świadczeń);
3. IFT - informacja o dochodach osób fizycznych m.in. z przychodów odsetkowych lub dywidend (dotyczy wyłącznie osób nieposiadających miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, tzw. nierezydentów).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego, w deklaracjach podatkowych za dany rok wykazuje się dane wg stanu na dzień 31 grudnia.

W trosce o prawidłowe wykonanie przez PKO Bank Polski obowiązków informacyjnych oraz w celu zapewnienia Państwu komfortu w relacjach z organami podatkowymi, uprzejmie prosimy o weryfikację oraz zaktualizowanie swoich danych osobowych, wykazywanych na formularzach podatkowych:

1. w przypadku PIT-8C oraz PIT-11 są to:

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: PESEL,
  3. adres zamieszkania: kraj, ulica, numer domu, numer lokalu, miejscowość, kod pocztowy.

2. w przypadku IFT są to: 

  1. dane osobowe: nazwisko, pierwsze imię, imię ojca, imię matki, data urodzenia, miejsce urodzenia,
  2. dane identyfikacyjne: numer identyfikacyjny nadany za granicą, rodzaj numeru identyfikacyjnego i kraj jego wydania, numer paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość i kraj wydania,
  3. adres zamieszkania: ulica, numer domu, numer lokalu, kraj, miejscowość, kod pocztowy.

Aktualizacji danych osobowych można dokonać osobiście w Punktach Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego, lub w przypadku aktywnych usług:

- w Serwisie telefonicznym (z wyłączeniem imion i nazwisk, numeru PESEL, serii i numeru dowodu i terminu ważności dowodu),
- w serwisie trsnsakcyjnym supermakler korzystając z menu: Wnioski –> Dyspozycje –> Aktualizacja danych osobowych (z wyłączeniem imion i nazwisk oraz numeru PESEL).

Równocześnie mając na względzie, iż warunkiem prawidłowego przekazania przez PKO Bank Polski formularzy podatkowych oraz skutecznej komunikacji w tym zakresie jest posiadanie przez Bank również takich aktualnych danych jak: adresu korespondencji, adresu e-mail oraz numer telefonu komórkowego uprzejmie prosimy o weryfikację oraz ewentualne zaktualizowanie tych danych.

Prośba o aktualizację adresu korespondencyjnego dotyczy również Klientów, którzy wyrazili zgodę na otrzymanie PIT-8C za pośrednictwem serwisu transakcyjnego supermakler i następnie zamknęli rachunek inwestycyjny. W takim przypadku aktualizacja adresu może nastąpić wyłącznie w Punkcie Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Prosimy o aktualizację danych osobowych i adresowych najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami najbliższych Punktów Obsługi Klienta Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.