Aktualności BM

2020.07.07

Zapisy na obligacje serii PPP4 spółki Ghelamco Invest sp. z o.o. - informacje dla Inwestorów

Szanowni Inwestorzy

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego informuje o ofercie publicznej obligacji emitowanych przez spółkę Ghelamco Invest sp. z o.o. o.

Pełne informacje na temat Eminenta i Obligacji można uzyskać jedynie na podstawie Ostatecznych Warunów i Prospektu Emisyjnego Podstawowego oraz ewentualnych aneksów oraz komunikatów aktualizujących do Prospektu Emisyjnego Podstawowego łącznie.

 

TERMINY ZWIĄZANE Z OFERTĄ OBLIGACJI SERII PPP4
Termin rozpoczęcia przyjmowania zapisów8 lipca 2020 r.
Termin zakończenia przyjmowania zapisów:22 lipca 2020 r.
Przewidywany termin przydziału:24 lipca 2020 r.
Przewidywany Dzień Emisji:12 sierpnia 2020 r.
Przewidywany termin podania wyników Oferty do publicznej wiadomości:24 lipca 2020 r.
Przewidywany termin dopuszczenia Obligacji do obrotu:20 sierpnia 2020 r.

 

 

WYCIĄG Z OSTATECZNYCH WARUNKÓW EMISJI OBLIGACJI SERII PPP4
Liczba oferowanych Obligacji:500 000
Dni Ustalenia Uprawnionych do Odsetek:

8 styczna 2021 r.
8 lipca 2021 r.
10 stycznia 2022 r.
8 lipca 2022 r.
9 stycznia 2023 r.
10 lipca 2023 r.
8 stycznia 2024 r.

Dni Płatności Odsetek:15 styczna 2021 r.
15 lipca 2021 r.
15 stycznia 2022 r.
15 lipca 2022 r.
15 stycznia 2023 r.
15 lipca 2023 r.
15 stycznia 2024 r.
Rodzaj oprocentowania:stałe
Stopa Procentowa dla Obligacji o stałym oprocentowaniu:6,1%

 

ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW:

 • Inwestor ma prawo złożyć więcej niż jeden zapis, ale liczba Obligacji danej serii, na jakie Inwestor złoży pojedynczy zapis nie może być większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii.
 • Liczba Obligacji Oferowanych, którą może obejmować zapis złożony przez jednego Inwestora, nie może być mniejsza niż 501 ani większa niż maksymalna liczba Obligacji oferowanych w danej serii (w przypadku serii PPP4 - 500 000).
 • Wartość nominalna: 100 zł.
 • Cena emisyjna zależy od dnia, w którym inwestor złożył zapis na Obligacje i wynosi w poszczególnych dniach przyjmowania zapisów:

 

 L.p.Dzień złożenia zapisuCena emisyjna w PLN
18 lipca 2020 r.99,88
29 lipca 2020 r.99,90
310 lipca 2020 r.99,92
411 lipca 2020 r.99,93
512 lipca 2020 r.99,95
613 lipca 2020 r.99,97
714 lipca 2020 r.99,98
815 lipca 2020 r.100,00
916 lipca 2020 r.
100,02
1017 lipca 2020 r.100,03
1118 lipca 2020 r.100,05
1219 lipca 2020 r.100,07
1320 lipca 2020 r.100,08
1421 lipca 2020 r.100,10
1522 lipca 2020 r.100,12

 

 • Obligacje nie mogą być nabywane przez podmioty amerykańskie (US Persons) w rozumieniu Regulacji S (Regulation S) będącej przepisem wykonawczym do amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku (US Securities Act 1933). Nierezydenci zamierzający złożyć zapis na Obligacje winni zapoznać się z odpowiednimi przepisami kraju pochodzenia oraz Prawa Dewizowego.
 • Zapis na Obligacje Oferowane jest bezwarunkowy i nieodwołalny (z zastrzeżeniem prawa do uchylenia się od skutków prawnych złożonego zapisu).
 • Inwestorzy znajdujący się w negatywnej grupie w ramach oferty mogą składać zapisy tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy.
 • Inwestorzy, w chwili składania zapisu, powinni zapewnić na rachunku inwestycyjnym, bądź powiązanym rachunku bankowym (przy uwzględnieniu limitu powiązania ROR) środki na pokrycie wartości zapisu.
 • Zapisy mogą być przyjmowane wyłącznie od Inwestorów Indywidualnych, posiadających w chwili składania zapisu otwarty rachunek papierów wartościowych w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego.
 • Prowizja wynosi 0 zł od zapisu!

 

Jak złożyć zapis na obligacje Ghelamco Invest sp. z o.o.:
Rekomendujemy składanie zapisów drogą internetową co zapewni Państwu wygodę i oszczędność czasu. Zapisy drogą internetową (w przypadku posiadania aktywnego dostępu do usługi) można składać:

 • w aplikacji supermakler,
 • w aplikacji supermakler mobile,
 • w systemie iPKO - dla Inwestorów posiadających rachunek bankowy w PKO Banku Polskim powiązany z rachunkiem inwestycyjnym,
 • w systemie INTELIGO - dla Inwestorów posiadających konto bankowe INTELIGO powiązane z rachunkiem inwestycyjnym.

Zapis można złożyć również w wyznaczonych placówkach.