Aktualności BM

2019.11.26

Wybierz wersję elektroniczną PIT-8C

Zbliża się termin otrzymywania przez Państwa deklaracji podatkowych, pomocnych w rozliczaniu zobowiązań podatkowych za rok 2019, dlatego też Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego zachęca do aktywowania opcji umożliwiającej odbiór deklaracji podatkowej PIT-8C w formie elektronicznej.

Uwaga:
W przypadku chęci otrzymania PIT-8C w formie elektronicznej zgodę na zmianę formy odbioru tej deklaracji należy aktywować najpóźniej do dnia 31.12.2019 r.

Główne korzyści z otrzymywania PIT-8C drogą elektroniczną:

- wygoda - dostęp 24h
- ekologia - brak koperty, znaczka, listu i PIT-8C w formie papierowej
- poufność – dostęp do PIT-8C tylko po zalogowaniu do systemu transakcyjnego
- czas – PIT-8C nie jest dystrybuowany przez Pocztę Polską i nie leży w skrzynce listownej
- bezpieczeństwo:

  • brak ryzyka wysyłki pod niewłaściwy adres w przypadku zmiany miejsca zamieszkania lub spóźnienia w aktualizacji danych w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego
  • brak ryzyka zagubienia – możliwość ponownego wydruku
  • brak ryzyka nie odebrania z poczty i w konsekwencji opłat za duplikat

Ci z Państwa, którzy chcieliby otrzymać deklarację PIT-8C drogą elektroniczną, powinni w serwisie supermakler, w menu Ustawienia-> Informacje o rachunku, w sekcji „Dokumenty w formie elektronicznej” wybrać opcję „Potwierdź” w polu „Elektroniczna dystrybucja deklaracji PIT-8C”.