Aktualności BM

2020.04.07

Raporty roczne – początek wysyłki

Informujemy, że rozpoczęliśmy wysyłkę Raportów rocznych (Informacja o środkach pieniężnych Klienta i papierach wartościowych na dzień 31.12.2019 r. wraz z informacją o poniesionych kosztach i opłatach w okresie: od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.)

W razie pytań odnośnie otrzymanego dokumentu prosimy o kontakt z najbliższym Punktem Obsługi Klienta.

Przypominamy również , że w części zatytułowanej jako „Zestawienie kosztów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.” prezentowane są koszty poniesione w poprzednim roku kalendarzowym, tzn. opłaty i prowizje, które już zostały zapłacone w 2019 r. (czyli nie są to zaległości w opłatach i nie należy ich wpłacać).