Aktualności BM

2023.02.03

PIT-8C za 2022 r. już dostepny w serwisie PKO supermakler

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, osobom podlegającym obowiązkowi podatkowemu, zostały przygotowane informacje PIT-8C za 2022 r.

Osoby, które w wymaganym terminie (tj. do dnia 31 grudnia 2022 r.) wyraziły zgodę na otrzymanie informacji PIT-8C drogą elektroniczną, mogą pobrać przedmiotowy dokument bezpośrednio w przeglądarkowym serwisie PKO supermakler (pkosupermakler.pl).

Informacja PIT-8C w formie pliku pdf jest dostępna w przeglądarkowym serwisie PKO supermakler, klikając na numer rachunku w prawym górnym rogu serwisu > zakładka Dokumenty > kategoria: Dokumenty PIT-8C.

 

Osobom, które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji PIT-8C w formie elektronicznej, bądź udzieliły zgody po terminie, przedmiotowy dokument zostanie wysłany listem poleconym na adres korespondencyjny.

W przypadku chęci otrzymywania w przyszłości informacji PIT-8C w formie elektronicznej (zamiast papierowej) zachęcamy do zaznaczenia odpowiedniej opcji przez zakładkę Informacje o rachunku > Zgody i dane kontaktowe. Więcej o wyrażeniu zgody na elektroniczny PIT.

Więcej informacji o charakterze edukacyjnym na temat opodatkowania transakcji giełdowych i kwestii jego rozliczania dostępnych jest na stronie internetowej www.bm.pkobp.pl/pit8c.

Jednocześnie zachęcamy do zalogowania się do serwisu PKO supermakler i pobrania informacji PIT-8C już teraz.