Aktualności BM

2021.04.06

Od 11 kwietnia br. ważne zmiany w serwisie internetowym i telefonicznym

Sprawdź nowości:

 • Usprawniamy reset hasła do logowania w serwisie internetowym i telefonicznym – teraz dostaniesz nowe hasło SMS-em

 • Zmieniamy politykę zarządzania hasłami telefonicznymi i politykę dostępu do rachunków dla pełnomocników

Reset hasła do logowania w serwisie internetowym i telefonicznym

W przypadku resetu hasła, dostaniesz je SMS-em na numer telefonu komórkowego zapisany w Biurze Maklerskim. Dodatkowo wkrótce wprowadzimy możliwość samodzielnego resetu hasła internetowego poprzez formularz na stronie logowania.

W związku z tym pamiętaj, aby uzupełnić/zaktualizować swoje dane kontaktowe, w szczególności adres e-mail i numer telefonu komórkowego. Bez tego nie otrzymasz nowego hasła.

Zmiana polityki zarządzania hasłami telefonicznymi:

 • Od 11 kwietnia br., ze względów bezpieczeństwa, hasło nie będzie przypisane do danego rachunku. Teraz każda osoba uprawniona do dysponowania rachunkiem inwestycyjnym, np. właściciel*, współwłaściciel* lub pełnomocnik, będzie mieć swoje hasło do obsługi swoich rachunków oraz tych, do których ma pełnomocnictwo – hasło będzie przypisane do osoby a nie do rachunku
 • Możesz używać dotychczasowego hasła, jeśli:
  • jesteś właścicielem* lub współwłaścicielem* nie więcej niż jednego rachunku z dostępem telefonicznym lub
  • jesteś pełnomocnikiem tylko do jednego rachunku z dostępem telefonicznym.

W pozostałych przypadkach zarówno Ty*, jak i ewentualni pełnomocnicy posiadający pełnomocnictwo bez ograniczeń do Twojego rachunku otrzymacie nowe hasła SMS-em do 11 kwietnia br.

 • Zachęcamy: zmień po 11 kwietnia br swoje dotychczasowe hasło do serwisu telefonicznego samodzielnie – możesz to zrobić w serwisie internetowym.
 • Przypominamy: zaktualizuj swoje dane, m.in. numeru telefonu komórkowego i adres e-mail, w  Biurze Maklerskim. Potrzebujesz tych danych, żeby odebrać nowe/zresetować hasło do serwisu telefonicznego i internetowego.

* W przypadku osób prawnych dotyczy to tylko pełnomocników. Właściciele rachunków nie posiadają dostępu internetowego/telefonicznego do rachunku.

Zmiany w zarządzaniu dostępem do rachunków dla pełnomocników

 • Wszyscy pełnomocnicy, którym zostało udzielone pełnomocnictwo bez ograniczeń, domyślnie będą mieli  ustawiony dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu telefonicznego i internetowego, jeśli taki dostęp został nadany dla danego rachunku
 • Wszyscy pełnomocnicy, którzy mają obecnie pełnomocnictwo rodzajowe uprawniające do realizacji choć jednej z następujących czynności: zleceń kupna, zleceń sprzedaży, wypłaty gotówki, realizacji przelewów, zamknięcia rachunku domyślnie będą mieli ustawiony dostęp do rachunku za pośrednictwem serwisu telefonicznego i internetowego, jeśli taki dostęp został nadany dla danego rachunku, z wyłączeniem pełnomocników, dla których istnieją dodatkowe ograniczenia działania na rachunku mocodawcy.

Informacje dla właścicieli:

 • Jeśli nie chcesz, aby pełnomocnicy, posiadający pełnomocnictwo bez ograniczeń mieli dostęp do rachunku poprzez serwis telefoniczny i internetowy, od 12 kwietnia br. możesz złożyć taką dyspozycję w Punkcie Obsługo Klienta (POK), telefonicznie w Wirtualnym POK* lub poprzez wniosek w serwisie internetowym*.
 • Udzielając nowego pełnomocnictwa,  zdecydujesz, czy chcesz nadać danemu pełnomocnikowi dostęp przez serwis telefoniczny i internetowy.
 • Zakładając dostęp internetowy lub telefoniczny do rachunku na którym dotychczas  nie było takich dostępów, pełnomocnicy nie otrzymają automatycznie dostępów. Będziesz mógł zmienić domyślne ustawienie i zdecydować który z nich ma otrzymać dane dostępowe.

* W przypadku osób prawnych możliwość złożenia takiej dyspozycje jest tylko w Punkcie Obsługi Klienta (zgodnie z reprezentacją)

Już wkrótce.:

 • Zapraszamy na premierę PKO supermaklera – Twojego nowego serwisu internetowego w wersji na przeglądarki i aplikacje mobilne 
 • Zmienimy stronę logowania i dodajemy opcję samodzielnego resetu hasła do Twojego serwisu internetowego