Aktualności BM

2021.09.24

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Od dnia 1 października 2021 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

  • Trzymiesięcznych oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (OTS0122). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe i wynosi 0,50% w stosunku rocznym. Odsetki są należne i wypłacane wyłącznie przy wykupie obligacji. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,13 zł brutto.
  • Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS1023).  Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest stałe w okresie dwóch lat i wynosi 1,00% w skali roku. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 102,01 zł brutto.
  • Trzyletnich oszczędnościowych zmiennoprocentowych obligacji skarbowych (TOZ1024). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku WIBOR 6M. W pierwszym, sześciomiesięcznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 1,10% w skali roku.
  • Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI1025). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 0,75%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO1031). Cena sprzedaży – 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,70% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Dodatkowo wyłącznie dla beneficjentów Programu Rodzina 500+ z dniem 1 października 2021 roku rozpoczyna się sprzedaż nowych rodzinnych obligacji:

  • Rodzinnych Oszczędnościowych Sześcioletnich Obligacji Skarbowych (ROS1027). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 1,50% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki podlegają kapitalizacji
  • Rodzinnych Oszczędnościowych Dwunastoletnich Obligacji Skarbowych(ROD1033). Cena sprzedaży - 100,00 zł. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 2,00% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych

Logowanie do Serwisu Transakcyjnego

ZAMIANA

TRZYMIESIĘCZNYCH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH OTS1021

DWULETNICH oszczędnościowych obligacji skarbowych DOS1021

TRZYLETNICH oszczędnościowych obligacji skarbowych TOZ1021

CZTEROletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych COI1021

EMERYTALNYCH DZIESIĘCIOLETNICH OBLIGACJI skarbowych EDO1021

na OBLIGACJE NOWYCH EMISJI

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w październiku 2021 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0122, DOS1023, TOZ1024, COI1025 oraz EDO1031 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (o symbolach OTS, DOS, TOZ, COI i EDO),
  • Posiadacze obligacji 2-, 3-, 4-, lub 10-letnich o symbolach DOS, TOZ, COI i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji: 2-, 3-, 4-, lub 10-letnie (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

- dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł

- dla obligacji 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu (2-, 3-, 4-, lub 10-letnie) odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nowe serie 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
27 września 2021 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup
posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu
lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).