Aktualności BM

2024.03.25

NOWA OFERTA OBLIGACJI SKARBU PAŃSTWA

Z dniem 1 kwietnia 2024 r. rozpoczyna się sprzedaż obligacji:

  • 3-miesięcznych (OTS0724) o terminach wykupu przypadających w lipcu 2024 r. Oprocentowanie jest stałe w skali roku i wynosi 3,00%. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 100,75 zł brutto. Odsetki są należne tylko i wyłącznie w dniu wykupu.
  • rocznych (ROR0425) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2025 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,00%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • dwuletnich (DOR0426) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2026 r. Oprocentowanie w pierwszym, miesięcznym okresie odsetkowym wynosi 6,30% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika stopy referencyjnej NBP i marży 0,50%. Odsetki są wypłacane co miesiąc.
  • trzyletnich (TOS0427) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2027 r. Oprocentowanie jest stałe w okresie trzech lat i wynosi 6,40% w skali roku. Odsetki są kapitalizowane. Kwota wierzytelności z tytułu wykupu jednej obligacji wyniesie 120,46 zł brutto.
  • czteroletnich (COI0428) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2028 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,55% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,25%. Odsetki są wypłacane co roku.
  • dziesięcioletnich (EDO0434) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2034 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,80% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,50%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

oraz rodzinnych obligacji skarbowych, przeznaczonych wyłącznie dla beneficjentów programu realizowanego na mocy ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:

  • sześcioletnich (ROS0430) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2030 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 6,75% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 1,75%. Odsetki podlegają kapitalizacji.
  • dwunastoletnich (ROD0436) o terminach wykupu przypadających w kwietniu 2036 r. Oprocentowanie w pierwszym, rocznym okresie odsetkowym wynosi 7,05% w skali roku. W kolejnych okresach odsetkowych oprocentowanie jest zmienne, wyznaczane na podstawie wskaźnika inflacji i marży 2,00%. Odsetki podlegają kapitalizacji.

Szczegółowe informacje o ofercie obligacji skarbowych

Logowanie do Serwisu Transakcyjnego

ZAMIANA

TRZYMIESIĘCZNYCH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH OTS0424

ROCZNYCH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH ROR0424

DWULETNICH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH DOS0424

TRZYLETNICH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH TOZ0424

CZTEROLETNICH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH OBLIGACJI SKARBOWYCH COI0424

RODZINNYCH OSZCZĘDNOŚCIOWYCH SZEŚCIOLETNICH OBLIGACJI SKARBOWYCH ROS0424

EMERYTALNYCH DZIESIĘCIOLETNICH OBLIGACJI SKARBOWYCH EDO0424

NA OBLIGACJE NOWYCH EMISJI

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji wykupywanych w kwietniu 2024 r. mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji – OTS0724, ROR0425, DOR0426, TOS0427, COI0428, oraz EDO0434 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu.

  • Posiadacze obligacji 3-miesięcznych o symbolu OTS mogą zamienić wierzytelność na wszystkie obligacje ze standardowej oferty tj. na nowe emisje 3-miesięczne, roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach OTS, ROR, DOR, TOS, COI i EDO,
  • Posiadacze obligacji rocznych, 2-, 3-, 4-,6- lub 10-letnich o symbolach ROR, DOS, TOZ, COI, ROS i EDO mogą zamienić wierzytelność na nowe emisje obligacji tj.: roczne, 2-, 3-, 4- lub 10-letnie o symbolach ROR, DOR, TOS, COI i EDO (czyli z wyłączeniem OTS).

Cena zamiany obligacji, w zależności od rodzaju obligacji, wynosi:

- dla obligacji 3-miesięcznych – 100,00 zł

- dla obligacji rocznych, 2-letnich, 3-letnich, 4-letnich, 6-letnich, 10-letnich - 99,90 zł (dyskonto 10 groszy)

Zamiana obligacji 3-miesięcznych OTS na obligacje o dłuższym terminie wykupu odbywa się zatem po promocyjnej, niższej cenie z dyskontem, natomiast zamiana wykupowanych obligacji OTS na nową emisję 3-miesiecznych obligacji OTS odbywa się po cenie sprzedaży 100,00 zł za sztukę.

Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie od
26 marca 2024 r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup
posiadanych obligacji, w dowolnym Punkcie Sprzedaży Obligacji bądź za pośrednictwem telefonu lub Internetu (w przypadku aktywnego dostępu do systemów teleinformatycznych).