Aktualności BM

2023.05.17

Najlepszy rachunek inwestycyjny w 2022 roku!

Rachunek inwestycyjny BM PKO Banku Polskiego odznaczony tytułem najlepszego rachunku maklerskiego w Polsce, według opinii inwestorów w Ogólnopolskim Badaniu Inwestorów 2022.

Rachunek inwestycyjny Biura Maklerskiego PKO BP uzyskał najwyższe noty w kategorii jakość platformy internetowej. Wysoko oceniona została również kategoria dotycząca jakości obsługi oraz możliwości inwestycyjne.

Szczególnie docenione zostały takie obszary jak bezawaryjność i szybkość platformy, funkcjonalność platformy internetowej, jakość obsługi i profesjonalizm pracowników, aplikacja mobilna czy dostęp do kont IKE.

Dziękujemy za oddane głosy!

Za miniony rok Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego było też wyróżnione przez Gazetę Giełdy i Inwestorów „Parkiet” nagrodą Byki i Niedźwiedzie dla najmocniejszego polskiego pośrednika na rynku akcji oraz nagrodą Broker Roku przyznaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Więcej informacji.

Nie posiadasz jeszcze rachunku w Biurze Maklerskim PKO Banku Polskiego?

Nasz rachunek inwestycyjny da Ci możliwość inwestowania na GPW z dostępem do szerokiej oferty instrumentów oraz w akcje spółek notowanych na giełdach kilkunastu krajów.

Uzyskasz również możliwość skorzystania z usługi doradztwa inwestycyjnego oraz dostępu do analiz technicznych przygotowywanych przez nasz zespół analityków.

Poznaj naszą ofertę i sprawdź jak otworzyć rachunek inwestycyjny.