Aktualności BM

2019.04.29

Informacja w sprawie przydzielania loginów do portalu Dokumenty elektroniczne - archiwum

Szanowni Inwestorzy,

W najbliższym czasie klienci Domu Maklerskiego będą otrzymywać loginy do portalu Dokumenty elektroniczne – archiwum. Informacja o loginie będzie udostępniona elektronicznie (klientom, którzy mają wyrażoną zgodę na Trwały nośnik elektroniczny) lub listownie (klientom, którzy zamknęli rachunek inwestycyjny otwarty w bieżącym roku). Pozostali klienci otrzymają ją w liście przewodnim, który będzie dołączony do wysyłki papierowej raportu rocznego.

Wspomniany portal jest miejscem, w którym udostępnione będą dokumenty wystawione w formie Trwałego nośnika elektronicznego klientom, którzy zamknęli dostęp do Aplikacji internetowych lub zamknęli ostatni Rachunek inwestycyjny z dostępem do Aplikacji internetowych.

Hasło i dostęp do portalu nadane zostaną po zamknięciu ostatniego Rachunku inwestycyjnego z dostępem do Aplikacji internetowych lub zamknięciu dostępu do Aplikacji internetowych.