Aktualności BM

2020.06.25

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego Brokerem Roku 2019!

Na GPW zostały wręczone nagrody podsumowujące 2019 rok. BM PKO Banku Polskiego w tym roku zostało wyróżnione aż trzema nagrodami – w tym najważniejszą – tytułem Brokera Roku 2019. Nagroda za najwyższą wartość obrotu w transakcjach sesyjnych i pakietowych na akcjach z Głównego Rynku oraz NewConnect, obligacjach skarbowych i nieskarbowych z rynku regulowanego oraz ASO GPW i BondSpot, a także za wspomaganie płynności na największej liczbie klas aktywów notowanych na GPW w 2019 r. Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego otrzymało nagrodę również za największą liczbę abonentów danych giełdowych czasu rzeczywistego 2019 r. oraz za największy udział w obrotach na rynku Catalyst w 2019 r.

- Wyróżnienia od Giełdy Papierów Wartościowych w trzech kategoriach, w tym najważniejszej Brokera Roku, to dowód na to, że systematyczna praca zespołu Biura której towarzyszy wysoka jakość usług i oferty przynosi oczekiwane efekty. Ostatnie lata pokazały, że Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego wręcz zdominowało rankingi GPW podsumowujące wydarzenia roku. Nasza pozycja to zasługa wszystkich pracowników Biura, którzy skutecznie walczą o rynek, wierząc, że największym kapitałem jest zaufanie inwestorów – podkreślił Grzegorz Zawada, dyrektor Pionu Inwestycji i Bankowości Prywatnej.

Podczas gali podsumowania roku giełdowego nagrodzono instytucje, które w minionym roku osiągnęły najlepsze wyniki i w widoczny sposób przyczyniły się do rozwoju polskiego rynku kapitałowego. Organizatorem wydarzenia była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie, a partnerami BondSpot oraz GPW Benchmark.