Rynek wtórny

Klientów Instytucjonalnych BM PKO Banku Polskiego obsługuje wyspecjalizowany zespół. Zapewnia on najwyższy poziom obsługi przy zachowaniu całkowitej poufności prowadzonych operacji.

W skład Zespołu Klientów Instytucjonalnych wchodzą najbardziej doświadczeni specjaliści, posiadający doskonałą znajomość i wiedzę o rynku kapitałowym.

Obsługa Klientów Instytucjonalnych opiera się przede wszystkim na zindywidualizowanym podejściu do klienta. Bieżąca współpraca obejmuje m.in.

  • zapewnienie pełnej informacji na temat poszczególnych spółek, zarówno znajdujących się w obrocie jak i do niego wprowadzanych,
  • przekazywanie informacji o sytuacji na rynku, w tym informacji ze światowych serwisów informacyjnych oraz wniosków z nich płynących.