Rynek wtórny

Klientów instytucjonalnych Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego obsługuje wyspecjalizowany zespół. Zapewnia on najwyższy poziom obsługi przy zachowaniu całkowitej poufności prowadzonych operacji.

W skład zespołu wchodzą najbardziej doświadczeni specjaliści, posiadający doskonałą znajomość i wiedzę o rynku kapitałowym.

Obsługa klientów instytucjonalnych opiera się przede wszystkim na zindywidualizowanym podejściu do klienta. Bieżąca współpraca obejmuje m.in.

 • zapewnienie pełnej informacji na temat poszczególnych spółek, zarówno znajdujących się w obrocie jak i do niego wprowadzanych,
 • przekazywanie informacji o sytuacji na rynku, w tym informacji ze światowych serwisów informacyjnych oraz wniosków z nich płynących.

Naszymi atutami są:

 • bardzo silne i długotrwałe relacje z największymi instytucjami, zarówno polskimi, jak również zagranicznymi,
 • doskonałe umiejętności w realizowaniu zleceń na rynku wtórnym,
 • doświadczenie w plasowaniu akcji wśród inwestorów instytucjonalnych w trakcie ofert publicznych,
 • doświadczenie w plasowaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych,
 • doświadczenie w pośrednictwie w wielu podobnych transakcjach o nieco mniejszej skali, w tym w organizacji i przeprowadzaniu procesu sprzedaży pakietów akcji na zasadzie przyśpieszonego budowania książki popytu przy udziale starannie wyselekcjonowanej grupy inwestorów instytucjonalnych działających na polskim rynku kapitałowym. Grupa ta obejmuje fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne, towarzystwa ubezpieczeniowe, firmy asset management oraz zagraniczne podmioty finansowe.

Benefity dla Klientów

Zespół obsługujący klientów instytucjonalnych jest wspierany przez profesjonalny dział rozliczeń współpracujący również z klientami zagranicznymi. Dzięki temu nasi Klienci posiadają doskonałe warunki techniczne dla realizowanych zleceń, np. możliwość przesłania kompletnego potwierdzenia transakcji niezwłocznie po zrealizowaniu zlecenia [również w trakcie trwania sesji] czy wyboru sposobu agregacji not cząstkowych.

Dodatkowym atutem w obsłudze klientów instytucjonalnych jest bardzo dobry zespół analiz, mogący pochwalić się licznymi trafionymi rekomendacjami na przestrzeni ostatnich lat. Dzięki pracy doświadczonych analityków, nasi Klienci w ramach świadczonych przez nas usług otrzymują:

 • raporty dzienne zawierające m.in. informacje ze spółek wraz z oceną ich wpływu na kurs spółki, a także wiadomości makroekonomiczne,
 • raporty kwartalne obejmujące prognozy kwartalne wyników finansowych wybranych spółek,
 • raporty analityczne zawierające rekomendacje inwestycyjne,
 • opracowania analityczne na zamówienie związane z publicznym obrotem papierami wartościowymi, o formie ustalanej między klientem a biurem maklerskim.

Biuro Maklerskie oferuje także klientom instytucjonalnym, w ramach umowy, przygotowanie i organizację spotkań z analitykami połączonych z prezentacją najbardziej interesujących opracowań, jak również aranżację indywidualnych spotkań z Zarządami Spółek.

Przeprowadzamy również transakcje pakietowe oraz transakcje na rynku niepublicznym. W ramach obsługi zapewniamy aktywne wyszukanie drugiej strony transakcji uzgadniając obustronnie wielkość, cenę oraz terminy jej zawarcia i rozliczenia.

Atrakcyjne warunki współpracy: korzystne stawki prowizji liniowej, możliwość zawierania transakcji odwrotnych przy niższych kosztach prowizyjnych.

Klient zamierzający skorzystać z usług brokerskich Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego ma możliwość otwarcia rachunku bezpośrednio w BM PKO Banku Polskiego, jak również może zawrzeć z BM PKO Banku Polskiego odrębną umowę brokerską i otworzyć rachunek w jednym współpracujących z Biurem Maklerskim PKO Banku Polskiego banków depozytariuszy.