Rynek pierwotny

Inwestycje w akcje i obligacje stanowią atrakcyjną formę lokowania pieniędzy. Ich emisje są dla spółek efektywnym sposobem pozyskania kapitału.