Pakiety akcji

Wezwania

Publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji to operacja, którą przeprowadza inwestor zamierzający nabyć pakiet akcji powodujący przekroczenie ustawowo określonych progów ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

Każdy, kto zamierza nabyć pakiety akcji powodujące przekroczenie 33% lub 66% głosów na WZA lub planuje wycofać akcje spółki z giełdy, obowiązany jest ogłosić i przeprowadzić wezwanie za pośrednictwem biura maklerskiego

Doświadczenie Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego w zakresie przeprowadzania wezwań umożliwia sprawne i szybkie wykonanie wszelkich operacji od uzyskania zgody KNF począwszy a skończywszy na technicznej organizacji transakcji.

Transakcje pakietowe

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego pośredniczy w obsłudze kupna i sprzedaży znacznych pakietów papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu giełdowego. W ramach obsługi transakcji pakietowych BM PKO Banku Polskiego zapewnia aktywne wyszukiwanie drugiej strony transakcji, uzgadniając obustronnie wielkość, cenę oraz terminy jej zawarcia i rozliczenia.