Doradztwo finansowe, fuzje i przejęcia

O źródłach finansowania

Mając na uwadze różnorodne motywy (optymalizację struktury finansowej firmy, działania restrukturyzacyjne, utrzymanie płynności) i cele (realizacja założonej strategii, utrzymanie dalszej dynamiki wzrostu, działania konsolidacyjne, dywersyfikacja aktywów, reinwestycja o wyższej stopie zwrotu) spółki podejmują decyzję o pozyskaniu finansowania.

Ze względu na źródło finansowania, spółki mogą zdecydować się na finansowanie wewnętrzne (w oparciu o środki finansowe przedsiębiorstwa uzyskane w drodze przekształcenia majątkowego i gromadzenia kapitału) oraz zewnętrzne (w oparciu o kapitał własny i obcy).

Ze względu na rodzaj finansowania spółki mogą zdecydować się na emisję akcji, pomoc aniołów biznesu oraz udział funduszy Private Equity / Venture Capital (czyli finansowanie oparte o kapitały własne) lub na fundusze pożyczkowe, kredyty inwestycyjne, emisje obligacji korporacyjnych, mezzanine czy leasing (finansowanie oparte na długu).

Decyzja o wyborze finansowania jest nie tylko strategiczna z punktu widzenia dalszego rozwoju przedsiębiorstwa, ale wiąże się także z koniecznością przeprowadzenia wielu analiz i procesów. Dlatego warto zdecydować się na współpracę z profesjonalnym doradcą.

Usługi corporate finance w BM PKO Banku Polskiego

Doradztwo finansowo-transakcyjne jest najmłodszym, a jednocześnie jednym z najszybciej rozwijających się obszarów działalności Biura Maklerskiego PKO Banku Polskiego.

Dedykowany klientom korporacyjnym doświadczony Zespół BM PKO Banku Polskiego przygotowuje kompleksowe opracowanie budowy optymalnej struktury finansowania spółki, obejmującej:

1. W zakresie doradztwa finansowego:

  • Opracowanie strategii finansowania firmy - analiza potrzeb przedsiębiorstwa, opracowanie harmonogramu i struktury finansowania;
  • Optymalizacja źródeł finansowania - analiza kosztów finansowania z punktu widzenia przedsiębiorstwa, optymalizacja kosztowa;
  • Wstępna wycena / modelowanie finansowe - oszacowanie wartości przedsiębiorstwa, analiza wrażliwości,
  • Poszukiwanie inwestorów branżowych lub finansowych - przygotowanie dokumentów informacyjnych i dystrybucja do wyselekcjonowanych inwestorów.

2. W zakresie transakcji fuzji i przejęć:

  • Opracowanie kompleksowej strategii akwizycyjnej - przygotowanie struktury transakcji przejęcia lub fuzji, zidentyfikowanie potencjalnych czynników ryzyka oraz sposobów zminimalizowania ryzyka transakcji;
  • Proces wyszukiwania potencjalnych celów - wyszukiwanie obiektów do przejęcia, analiza otoczenia rynkowego, rekomendowanie ścieżki działania;
  • Przygotowanie wstępnej oferty - określenie podstawowych czynności związanych z transakcją, wstępne ustalenie zakresu działań oraz podstawowych parametrów transakcji;
  • Przygotowanie oraz przeprowadzenie procesu "due diligence" - badanie potencjalnego podmiotu w aspekcie finansowym i strategicznym w celu identyfikacji potencjalnych ryzyk inwestycji;
  • Przygotowanie oraz wsparcie w trakcie negocjacji - uczestniczenie w procesie transakcji, analizowanie procesu fuzji lub przejęcia, wspieranie działań inwestora.

Doświadczenie BM PKO Banku Polskiego w oferowaniu akcji na rynku publicznym jest dodatkowym atutem: dysponując szeroka bazą klientów zarówno instytucjonalnych, jak i indywidualnych, możemy doradzać spółkom, zainteresowanym pozyskaniem środków pieniężnych z rynku kapitałowego oraz wybrać najwłaściwszy moment na przeprowadzenie emisji akcji lub obligacji.