Animator rynku

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego w ramach pełnienia funkcji Animatora zobowiązuje się do wspomagania płynności danego instrumentu finansowego poprzez składanie ofert kupna i sprzedaży na rachunek własny. Animator działa na podstawie umowy z Emitentem i/lub Giełdą Papierów Wartościowych.

Zalety korzystania z usług Animatora BM PKO Banku Polskiego:

 • maksymalizacja obrotów na papierach wartościowych Emitenta poprzez stałe kwotowania,
 • lepsze postrzeganie spółki przez inwestorów giełdowych.

Animator BM PKO Banku Polskiego pełni funkcję Animatora na rynku:

 • Giełda Papierów Wartościowych

  Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego od samego początku istnienia Giełdy Papierów Wartościowych aktywnie wspiera płynność notowanych instrumentów poprzez świadczenie usługi Animatora. Pełnimy funkcję animatora zarówno dla spółek o niskiej płynności (Program Wspierania Płynności ), jak i spółek z indeksów MIDWIG 40 oraz WIG 20. Dostosowujemy wysokość opłaty za wykonywana funkcję do wielkości animowanej spółki jak i do wielkości wygenerowanego obrotu.

  Najwyższą jakość świadczonych przez nas usług potwierdzają liczne nagrody wręczane przez GPW.

  • Dane dotyczące aktywności Animatora na 31.12.2023 r.
  Rodzaj pełnionej funkcji

  Liczba animowanych instrumentów

  Animator Emitenta28
  Animator rynku55
  Kontrakty terminowe31
  Opcjeindeks WIG20
  Obligacje Skarbu Państwawszystkie serie
  Certyfikaty strukturyzowane4
  Kontrakty makrosektorowe3
  Źródło: GPW


 • NewConnect

  Wybór odpowiedniego Animatora nabiera szczególnego znaczenia w przypadku rynków o niższej płynności, którym jest NewConnect. Będąc jednym z najaktywniejszych Animatorów pod względem generowanych obrotów posiadamy kilkunastoprocentowy udział w całkowitej wartości zrealizowanych transakcji na animowanych przez nas akcjach spółek

  • Dane dotyczące aktywności Animatora
  RokSpółki na NewConnect
  Notowane (szt.)Animowane przez BM PKO Banku Polskiego
  (szt.)(%)
  2022 359267,24
  Źródło: GPW


 • Catalyst

  Pozycja PKO Banku Polskiego, jako największego banku na polskim rynku kapitałowym, umożliwia nam świadczenie usług Animatora obligacji na najwyższym poziomie. Największa sieć obsługi Klientów i duże doświadczenie pozwala nam także na profesjonalne przygotowanie i uplasowanie publicznej emisji obligacji.

  • Dane dotyczące aktywności Animatora na dzień 31.12.2023 r.
  RokSerie obligacji na Catalyst
  NazwaNotowane (szt.)Animowane przez BM PKO Banku Polskiego
  (szt.)(%)
  2022

  Instrumenty dłużne na GPW

  628

  109

  17

  - koroporacyjne

  2404920

  - banki spółdzielcze

  300

  - listy zastawne

  361233

  - komunalne

  28600

  - skarbowe, BGK i PFR

  634876
  Źródło: GPW