PKC

Zlecenia PKC (po każdej cenie) to zlecenia bez limitu ceny, które mogą być składane:

  • w systemie notowań ciągłych (w fazie przed otwarciem, fazie przed zamknięciem oraz w fazie notowań ciągłych),
  • w systemie kursu jednolitego (w fazie przed otwarciem).

W fazie notowań ciągłych zlecenia PKC są realizowane po najlepszej możliwej cenie/ najlepszych możliwych cenach zleceń oczekujących na realizację po przeciwnej stronie arkusza zleceń. Niezrealizowana część zlecenia PKC pozostaje w arkuszu zleceń jako zlecenie PKC.

UWAGA!

Zgodnie z zasadami obowiązującymi od momentu wdrożenia systemu UTP, zlecenie PKC w czasie trwania notowań ciągłych nie musi od razu zrealizować się w całości. Zlecenie to może być zleceniem oczekującym, co oznacza, iż może być ono przyjęte do karnetu nawet wówczas, gdy po przeciwnej stronie arkusza nie ma żadnych ofert.

Ważną zmianą w sposobie realizacji zleceń jest zasada mówiąca, że część zlecenia napływającego na rynek, mogąca się zrealizować wewnątrz widełek (statycznych i /lub dynamicznych), jest zawsze realizowana. Dopiero pozostała część wykraczająca poza widełki może zostać odrzucona bądź przyjęta do arkusza w zależności od konfiguracji systemu.

Zlecenia PKC mają taki sam priorytet realizacji jak zlecenia PCR, i tak samo jak zlecenia PCR - mają najwyższy priorytet realizacji względem ceny. W przypadku, gdy w arkuszu zleceń istnieją niezrealizowane zlecenia PKC i PCR, o kolejności ich realizacji decyduje priorytet czasu ich przyjęcia do arkusza.

Modyfikacja zlecenia PKC na zlecenie PCR w fazie przed otwarciem nie powoduje utraty priorytetu czasu przyjęcia danego zlecenia do arkusza zleceń.

Przykład 1

W trakcie notowań ciągłych inwestor składa zlecenie kupna PKC 100 akcji spółki "A". W arkuszu po stronie sprzedaży oczekuje na realizację zlecenie sprzedaży 150 akcji spółki "A" po cenie 60 zł. W takiej sytuacji, złożone zlecenie PKC zostanie zrealizowane w całości - inwestor nabędzie 100 akcji po cenie 60 zł za sztukę.

Przykład 2

W trakcie notowań ciągłych inwestor składa zlecenie sprzedaży PKC 150 akcji spółki "B". W arkuszu po stronie kupna oczekuje na realizacją zlecenie kupna 100 akcji spółki "B" po cenie 50 zł. W takiej sytuacji, złożone zlecenie PKC zostanie zrealizowane w części - inwestor sprzeda 100 akcji po cenie 50 zł . Pozostała - niezrealizowana część zlecenia pozostanie w arkuszu zleceń jako zlecenie sprzedaży 50 akcji PKC.

źródło: www.gpw.pl