Ograniczenie wielkości
zlecenia

W trosce o bezpieczeństwo obrotu giełdowego, giełda wprowadziła ograniczenia maksymalnego wolumenu zlecenia dla instrumentów pochodnych. Ograniczenia przedstawia poniższa tabela.

InstrumentMaksymalny wolumen zlecenia
kontrakty na indeksy, obligacje, akcje500 szt. kontraktów
kontrakty na waluty5000 szt. kontraktów
kontrakty na opcje500 szt. opcji
kontrakty na jednostki indeksowe1000 szt. jednostek

źródło: www.gpw.pl