NewConnect

NewConnect - jest rynkiem zorganizowanym uruchomionym w dniu 30 sierpnia 2007 r. i prowadzonym przez GPW poza rynkiem regulowanym (tzw. Rynkiem Głównym) w formule alternatywnego systemu obrotu, podobnie jak funkcjonujący rynek AIM w Londynie czy First North w ramach skandynawskiej grupy OMX.

NewConnect powstał z myślą o młodych, rozwijających się firmach działających zwłaszcza w obszarze nowych technologii. Nie oznacza to jednak, że nie mogą być na nim notowane dynamicznie rozwijające się firmy z innych branż, którym zastrzyk kapitału otworzy możliwość wykorzystania tkwiącego w nich potencjału, a w efekcie da szansę na rozwój uwieńczony awansem do grona dużych polskich spółek. Ze względu na specyfikę emitentów, rynek NewConnect oferuje nieco inne (bardziej liberalne), niż na rynku regulowanym, wymogi formalne i obowiązki informacyjne, a co za tym idzie - łatwiejsze pozyskanie kapitału. NewConnect w założeniu ma także stanowić początek kariery giełdowej dla notowanych przedsiębiorstw.

NewConnect to również nowa propozycja GPW dla inwestorów, jednakże inwestorzy angażujący swój kapitał na tym rynku muszą mieć świadomość, że wyższy potencjał wzrostu notowanych spółek oznacza jednocześnie podwyższone ryzyko inwestycyjne. Ta cecha rynku wynika z jego specyficznego profilu, grupuje, bowiem spółki o krótkiej historii, oraz nie zapewnia tak szerokiej informacji o notowanych emitentach jak rynek regulowany.

Biuro Maklerskie PKO Banku Polskiego umożliwia inwestorom dostęp do NewConnect już od pierwszego dnia jego działalności, a Klienci posiadający rachunek inwestycyjny w BM PKO Banku Polskiego mogą składać zlecenia bezpośrednio na ten rynek tuż po otwarciu rachunku inwestycyjnego bez żadnych dodatkowych formalności.

Notowania na rynku NewConnect

Sesje na NewConnect obywają się w analogicznych dniach i godzinach jak na Rynku Głównym GPW. Na rynku tym obowiązują dwa systemy notowań, a decyzję o wyborze danego systemu podejmuje wyłącznie spółka:

  • system kierowany zleceniami (analogiczny do systemu funkcjonującego na Rynku Głównym), na którym możliwe są notowania w systemie ciągłym lub jednolitym z dwoma fixingami. W tym systemie notowań działają Animatorzy Rynku, których rolą jest animowanie obrotu, czyli dbanie o zachowanie poziomu płynności akcjami danego emitenta.
  • system kierowany cenami, na którym obrót odbywa się w systemie notowań ciągłych. Podtrzymywaniem płynności obrotu zajmują się Market Makerzy, których zadaniem jest stałe wystawianie oferty kupna-sprzedaży i są oni zawsze stroną każdej transakcji.

Kurs notowanych na rynku NewConnect instrumentów wyznaczany jest z dokładnością do jednego grosza, niezależnie od ich ceny.

Szczegółowe informacje o rynku oraz obowiązujących zasadach obrotu zawarte są na stronie www.newconnect.pl.