GPW

Giełda jest to miejsce, gdzie kupujący i sprzedający handlują określonymi towarami po ustaleniu wspólnie akceptowanej ceny. W przeciwieństwie do innych rynków np. giełdy samochodowej czy warzywnej, na Giełdzie Papierów Wartościowych nie dochodzi do fizycznej wymiany towarów. Przedmiotem obrotu na GPW są instrumenty finansowe, które nie mają postaci drukowanej, a przechowywane są w formie elektronicznych zapisów.

Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że pierwsza polska giełda papierów wartościowych została uruchomiona już w 1817 roku w Warszawie. Sesje odbywały się przez godzinę dziennie, od 12.00 do 13.00, a przedmiotem handlu były głównie weksle i obligacje. W okresie szalonych lat 20 i 30 warszawska giełda umacniała swoja pozycję i zyskiwała na popularności. W 1938 r. notowanych było już 130 papierów: obligacji państwowych, listów zastawnych i akcji. Działalność giełdy została zawieszona z chwilą wybuchu II wojny światowej i chociaż po roku 1945 podjęto próby jej reaktywacji, nowy system gospodarki centralnie planowanej nie sprzyjał rozwojowi rynku kapitałowego...

Funkcjonująca obecnie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie powstała w 1991 roku, a przewrotność dziejów sprawiła, że na jej siedzibę wybrano dawny budynek Komitetu Centralnego PZPR. Na pierwszej sesji, która odbyła się 16 kwietnia, notowanych było tylko 5 spółek (Tonsil, Exbud, Krosno, Kable i Próchnik), a zlecenia maklerskie miały postać papierową.

Obecnie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, która swoją nową siedzibę ma w nowoczesnym budynku na ul. Książęcej, notowanych jest ponad 400 spółek oraz dziesiątki innych instrumentów finansowych, a na odbywających się codziennie sesjach wartość obrotów w dziesiątkach tysięcy transakcji przekracza niekiedy półtora miliarda złotych.

Do Giełdy należą również dwa alternatywne systemy obrotu: rynek NewConnect dla małych i innowacyjnych spółek oraz rynek Catalyst, gdzie notowane są m.in. obligacje przedsiębiorstw.

Szczegółowe informacje o rynku oraz obowiązujących zasadach obrotu zawarte są na stronie www.gpw.pl.