Catalyst

Jest to pierwszy w Polsce i jedyny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej zorganizowany rynek dłużnych papierów wartościowych. System ten ułatwia i optymalizuje emitowanie obligacji przez przedsiębiorstwa oraz jednostki samorządu terytorialnego. Obrót tymi instrumentami jest prowadzony na platformach transakcyjnych Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. i BondSpot S.A. (dawniej: MTS CeTO).

W ramach rynku funkcjonują obecnie dwa segmenty:

  • Rynek detaliczny obligacji - prowadzony na platformach GPW,
  • Rynek hurtowy obligacji (wartość transakcji nie może być mniejsza niż 100.000 zł) - prowadzony na platformie BondSpot S.A.

Uruchomienie Alternatywnego Systemu Obrotu, organizowanego przez GPW nastąpiło w dniu 06.10.2009 r.