Manipulacja

MANIPULACJA INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI - najważniejsze informacje