Indeksy giełdowe

Są to mierniki zmian cen papierów wartościowych, obejmujące wszystkie papiery wartościowe danego typu lub ich wybraną według określonego kryterium grupę. Obrazują sytuację na giełdzie papierów wartościowych i ogólną sytuację na danym rynku. Dzięki nim inwestorzy w szybki i łatwy sposób mogą dowiedzieć się czy w danym momencie na rynku przeważa popyt czy podaż. Ułatwia im to trafniejsze prognozowanie zmiany kursów.