ETFy na GPW

ETF (ang. Exchange Traded Fund - fundusz notowany na giełdzie) to otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego. Jego funkcjonowanie jest regulowane, tak jak innych funduszy inwestycyjnych, dyrektywami unijnymi i regulacjami krajowymi. Instrument ten jest dostępny zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i inwestorów indywidualnych.

ETF - y charakteryzują się między innymi:

  • możliwością stałej (codziennej) kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa. Tytuły uczestnictwa funduszu typu ETF notowane są na giełdzie na takich samych zasadach jak akcje,
  • zarządzaniem pasywnym, w którym strategia inwestycyjna polega na jak najdokładniejszym naśladowaniu wartości określonych indeksów giełdowych,
  • bieżącą wyceną giełdową, dzięki czemu mogą być one kupowane i sprzedawane w biurze maklerskim podczas sesji.

Celem ETF jest jak najdokładniejsze odwzorowywanie zachowania danego indeksu, które może być zrealizowane poprzez replikację:

  • rzeczywistą - fundusz nabywa akcje wchodzące w skład indeksu (co w przypadku niektórych rynków i walorów może być niezwykle trudne ze względu na ograniczoną płynność),
  • syntetyczną - fundusz inwestuje około 90% aktywów w koszyk zdywersyfikowanych i zbywalnych papierów wartościowych (niekoniecznie wchodzących w skład indeksu, który ma być odwzorowany) oraz maksymalnie do 10 % w swapy, zawierane w celu dokładnego naśladowania zmian indeksu bazowego.

Zródło: gpw.pl