Wstęga Bollingera

Wstęga Bollingera (Bollinger Band) wyznacza obszar, w którym powinna utrzymywać się cena akcji.

Wyjście linii kursu poza ten obszar oznacza sygnał krótkotrwałego odwrócenia tendencji.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia kursu spada poniżej dolnego ograniczenia wstęgi.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy kurs przebuja górne ograniczenie wstęgi.

Uwaga 1: Opisany wyżej sposób analizy może być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym. Przy długich wzrostach lub spadkach często linia kursu porusza się poza obszarem wyznaczonym przez wstęgę.

Uwaga 2: Jeśli ramiona wstęgi znajdują się przez dłuższy czas bardzo blisko siebie, można się spodziewać dużego ruchu cen. Jego kierunek jest najczęściej zgodny z ruchem, który doprowadził do pierwszego wyraźnego przebicia wstęgi.