Ultimate

Analiza wskaźnika Ultimate oparta jest o zgodność jego przebiegu z wykresem kursu.

Podczas zwyżek ceny do nowych maksimów wskaźnik powinien także wzrastać i ustanawiać maksima. Analogicznie podczas spadków ceny i wyznaczania nowych minimów wskaźnik powinien zniżkować.

Jeśli zachowanie wskaźnika nie potwierdza zmian kursu - otrzymujemy zapowiedź zmiany tendencji (patrz rysunek).