RSI

Wskaźnik RSI (Relative Strength Index) daje dość dobre sygnały w czasie, gdy dana akcja znajduje się w trendzie horyzontalnym.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wysprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 70-80% a poziom wysprzedania na wysokości 20-30%.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wysprzedania.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.