%R

Wskaźnik %R daje dość dobre sygnały w czasie, gdy dana akcja porusza się w trendzie horyzontalnym przy dużych wahaniach cen.

Do analizy tego wskaźnika konieczne jest wyznaczenie poziomów wykupienia i wysprzedania. Poziom wykupienia najczęściej wyznacza się na wysokości 90% a poziom wysprzedania na wysokości 10%.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany przy wzroście wskaźnika ponad poziom wysprzedania.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany przy spadku wskaźnika poniżej poziomu wykupienia.