Oscylator kursu

Oscylator Kursu (Price Oscillator) analizuje się w oparciu o linię Signal.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od dołu niemalejącą linię Signal.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy wskaźnik przebija od góry nierosnącą linię Signal.

Sygnał kupna powinien zostać wygenerowany poniżej poziomu zerowego lub w jego pobliżu, a sygnał sprzedaży powyżej tego poziomu.