Oscylator Bollingera

Oscylator Bollingera (Bollinger Oscillator) jest wskaźnikiem przedstawiającym zależność pomiędzy kursem a wstęgą Bollingera. Linie poziome są odpowiednikiem wstęgi, a linia wskaźnika odpowiednikiem kursu.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika spada poniżej dolnej prostej.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy linia wskaźnika wychodzi ponad górną prostą.

Uwaga: Opisany wyżej sposób analizy może być stosowany tylko w przypadku, gdy kurs znajduje się w trendzie horyzontalnym.