MACD

MACD (Moving Average Convergence Divergence) jest jednym z najczęściej używanych wskaźników. Jego popularność wynika z łatwości interpretacji oraz z możliwości wykorzystania wskaźnika zarówno w okresie stabilizacji jak i wyraźnych wzrostów czy spadków cen.

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od dołu niemalejącą linię Signal.

Sygnał sprzedaży (S) zostaje wygenerowany, gdy MACD przebija od góry nierosnącą linię Signal.

Sygnał kupna powinien zostać wygenerowany poniżej poziomu zerowego, a sygnał sprzedaży powyżej tego poziomu. Wyjątek: Gdy nieco ponad poziomem zerowym dochodzi do łagodnego spadku a następnie wzrostu wskaźnika, przy czym następuje przebicie w górę linię Signal - zostaje najczęściej wygenerowany sygnał kupna zapowiadający długą zwyżkę.