CCI

Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) jest najczęściej używany do wyznaczania sygnałów kupna. CCI najczęściej analizuje się w oparciu o linię Signal (jest to średnia ze wskaźnika).

Sygnał kupna (K) zostaje wygenerowany gdy wskaźnik po ustanowieniu minimum (na bardzo niskim poziomie) przebija w górę linię Signal.

Możliwa jest też analiza wskaźnika w oparciu o poziomy wykupienia/wysprzedania (patrz ROC). Cechą charakterystyczną CCI jest to, że najczęściej generuje on sygnały kupna wcześniej niż inne wskaźniki.