AD

Wskaźnik AD (AD-Line) analizuje się w powiązaniu z wykresem indeksu giełdowego (np. WIG-u). Niezgodność przebiegu wskaźnika z kształtem linii indeksu ostrzega przed możliwością zmiany trendu. Na rysunku pokazano przykład sytuacji występującej często pod koniec hossy tj. brak potwierdzenia zwyżek indeksu przez wskaźnik AD. Począwszy od punktu (1) linia AD nie potwierdza dalszego wzrostu indeksu tzn. następne maksimum WIG-u nie znalazło potwierdzenia we wzroście wskaźnika do nowego maksimum. Takie zachowanie ostrzega przed możliwością nadejścia bessy.