Trend zwyżkujący

Przydatność:określenie tendencji kursu, podjęcie decyzji sprzedaży
Wolumen:patrz opis
Ruch cen:zależy od czasu trwania trendu
Sygnał sprzedaży:przebicie w dół linii trendu