Trend zniżkujący

Przydatność:określenie tendencji kursu
Wolumen:patrz opis
Ruch cen:zależy od czasu trwania trendu