Trend horyzontalny

Przydatność:podjęcie decyzji kupna, sprzedaży
Ruch cen:zależy od czasu trwania trendu
Sygnał kupna:przebicie w górę linii trendu
Sygnał sprzedaży: przebicie w dół linii trendu